Szaktanácsadás magasfokon - Magyar Mezõgazdaság 2009 április 22

Szaktanácsadás magas fokon

Az uniós tagság elérése óta különösen felértékelõdött a szaktanácsadói tevékenység. A Mezõgazdasági Szövetkezõk és Termelõk Országos Szövetsége (MOSZ) 2003 nyarán kezdte meg azt a munkát, amelynek eredményeként a szövetség tagjai és az érdeklõdõk a „szervezett" szaktanácsadás lehetõségével is élhetnek. Mára a területi szövetségeken keresztül az ország minden részén igénybe vehetõ az információszolgáltatás. Idén második éve, hogy a MOSZ auditáltatta szaktanácsadói tevékenységét és elnyerte a Területi Szaktanácsadói Központ (TSZK) címet. Az itt végzett munkáról Vári Attila szaktanácsadó tájékoztatott.

A gazdálkodók kezdetben beruházási támogatásoknál, adózási és jogi kérdésekben vették igénybe a szolgáltatást. Mára azonban, a jogszabályi háttér rendkívüli bonyolultsága miatt, már a gazdálkodás szinte valamennyi területén kérnek folyamatos tájékoztatást.
Személyesen és telefonon A termelõk a gazdálkodás speciális jogi szabályozásáról általában nem rendelkeznek teljes körû ismeretekkel, s ennek következtében igénylik a hozzáértõ, e témakörökben jártas szakemberek tanácsadását. A TSZK keretében végzett tanácsadásra a legjellemzõbb a személyes találkozókon történõ információátadás, de az informatika mezõgazdaságbeli elterjedésével egyre többen használják az elektronikus formákat is (például email, MOSZhonlap  www.mosz.agrar.hu).
Miután a problémák sokrétûek, és gyakran gyorsan kell megoldásokat keresni, számos esetben elõfordul, hogy telefonon teszik fel kérdéseiket, melyekre a szaktanácsadó, ha tud, azonnal, ha nem, rövid határidõvel válaszol.
Az elmúlt idõszakban a partnerek az ellenõrzések miatt is egyre gyakrabban igényelték a szaktanácsadó jelenlétét. A nagyszámú jogszabálymódosítás (nem ritka a nyolctízszeri módosítás sem!), valamint a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) közleményei, illetve intézkedési gyakorlata sok esetben elbizonytalanítják a beruházókat, és az ellenõrzések során kérik a szakterület szakértõjének a részvételét.
Az érdekképviseleti munkából adódóan a szövetség tagjainak segítséget nyújtanak a következõ gazdálkodási év elõkészítésében is, így a különbözõ támogatási rendelettervezetek, illetve a jogszabálymódosítások értelmezésével is kiveszik részüket a szakértõk a munkából, sõt, a bizalmat elnyerve, egyes vállalkozások hosszú távú stratégiájának kialakításába is bevonják õket.
Túlterhelt hivatal
Az elmúlt években a szakértõk és a gazdálkodók pozitív és negatív tapasztalatokat egyaránt szereztek. A rendkívül bürokratikus támogatási rendszer miatt sok esetben a jogszabályi elõírások ellenére  késve kapják meg a termelõk jogos támogatásaikat, függetlenül attól, hogy találtake náluk szabálytalanságot vagy sem. A létszámában alultervezett, munkával viszont túlterhelt MVH megalakulása óta küzd a felhalmozódó iratok feldolgozásával. A korábban meghirdetett programok (SAPARD, AVOP, NVT) iránti érdeklõdést jól mutatja a nagy számban beérkezett pályázat, illetve támogatási kérelem. Ezek feldolgozásának idõigénye eddig minden alkalommal meghaladta az MVH és az FVM által tervezett határidõket.
Az EMVA támogatási jogcí mek meghirdetésével tovább nõtt az ügyek darabszáma, viszont a dolgozói létszám nem, így a meghirdetés kezdeti szakaszában 68 hónapba telt egyegy döntés meghozatala. A MOSZ vezetése úgy véli  s ezt az MVH utóbbi hónapokban megjelent közleményére alapozzák , szükséges rosszként az még elfogadható, hogy 2009. elsõ félévében nem lehet új kérelmet beadni, de a gazdálkodók beruházásainak folyamatos támogatási igénye miatt ez nem célszerû. Az ismételt egy idõpontban történõ meghirdetéssel viszont a korábbi pályázati dömpinget reprodukálhatja az irányító hatóság. A MOSZ nem egyszer jelezte, hogy egy jobban átgondolt rendszerben (elektronikus támogatási és kifizetési kérelem), az erõforrások megfelelõ tervezését követõen, az eljárási idõk rövidíthetõk lennének.
A MOSZ szaktanácsadói rendszere az igényekhez mért, folyamatos fejlesztés alatt áll. Ma a gazdálkodók számára nélkülözhetetlen ismereteknek még gyorsabb, még közvetlenebb átadása szükséges, ezért a szaktanácsadóknak a gazdálkodók telephelyén, az általuk igényelt idõben és módon kell rendelkezésre állniuk. Az idén január 1jétõl kötelezõen alkalmazandó kölcsönös megfeleltetés szabályai
ról, az agrárkörnyezetgazdálkodás ötödik, záró évének feladatairól, a területalapú támogatásról, valamint az EMVA monitoring adatszolgáltatásról is adnak információt, szaktanácsadást. Ennek ellenére az a tapasztalatuk, hogy a regisztrált gazdálkodók legfeljebb 1015 százaléka élt az EMVA keretébõl támogatott szaktanácsadási lehetõséggel!

Kössünk szerzõdést!
A személyes és elektronikus információszolgáltatáson túl a partnerek igénylika nyomtatott MOSZ Hírlevél megküldését is. Ebben a legfontosabb jogszabályi változások, piaci információk, az adózás, illetve a társadalombiztosítás aktuális kérdéseinek értelmezésében adnak eligazítást. A szaktanácsadók az õsztõl induló AKG programra való felkészülésben is segítik partnereiket. A jelenlegi rendelettervezet szerint a szaktanácsadási szerzõdéssel rendelkezõ gazdálkodók plusz öt pontot kapnak az elbíráláskor. A szaktanácsadásnak tehát ilyen elõnye is van, de a várhatóan nagy számú kérelmezõ, a korlátozott források és a rendkívül szigorú és összetett szabályozás is indokolhatja a szaktanácsadói szerzõdések mihamarabbi megkötését.
H. GY.