Termelõi árak és az agrárolló - Magyar Mezõgazdaság 2009. április 1.

A mezõgazdasági termelõi árak ingadozásait az elmúlt évben nehezen ellensúlyozhatták a gazdálkodók. A Mezõgazdasági Szövetkezõk és Termelõk Országos Szövetségének munkatársa, Csizmadia Máté elemezte az elmúlt évi árgörbét, figyelembe véve a 2009. januári áralakulást is. Az elemzésbõl megállapítható, hogy a termelõi árak, az elõzõ évhez viszonyítva éven belül is hektikusan alakultak, továbbá a növényi és állati termékek árai egymáshoz és a megelõzõ idõszakhoz képest is „szokás szerint" ellentétesen alakultak.

 

A múlt év elsõ félévében a mezõgazdasági termékek termelõi árindexe - az elõzõ évrõl áthúzódó hatás miatt - magasabban alakult a mezõgazdasági ráfordítások árindexeinél. A 2008. évi kedvezõ terméseredmények és a piaci körülmények alaposan lenyomták az árszintet, különösen a 2007-es magas bázishoz képest. A mezõgazdasági termények árai 2008 nyarától meredeken zuhantak, míg éves átlagban 3 százalékkal mérséklõdtek a termelõi árak. Az átlag elfedi a szélsõséges évközi áralakulást, hiszen év elején 35 százalék körüli volt a drágulás, ami a márciusi 38,1 százalékos csúcs után gyorsan süllyedt, és meg sem állt a decemberi 22,6 százalékos árcsökkenésig.
Idén januárban a termelõi árszint 28,2 százalékkal volt alacsonyabb - nyilvánvalóan a bázis, illetve a 2008-ról áthúzódó hatás miatt - az elõzõ év elsõ hónapjához képest.

Ellentrendek
A növényi termékek árszínvonala az elmúlt évben, 2007-hez képest, 14,9 százalékkal csökkent, s ez a tendencia folytatódott 2009. januárjában is, amikor 38,6 százalékkal voltak alacsonyabbak az árak az egy évvel korábbinál. Míg 2007 második félévében és 2008 elsõ felében a gabonafélék termelõi árindexe 70-80 százalékkal volt magasabb, addig a második félévi erõteljes esés az év végére már 24 százalékkal alacsonyabb termelõi árindexet mutatott. 2009. januárjában a zuhanás 50,7 százaléknál tartott, mellyel a búza felvásárlási ára a 2007. januári szintre (33,7 Ft/kg) mérséklõdött. Az árpa és kukorica ára idén januárban 8, illetve 17 százalékkal (!) volt alacsonyabb 2007 januárjához képest.
A növényi termékek ára már 2008. augusztusa óta csökken éves alapon. Az élõ állatok és állati termékek tavaly egész évben - az év közepétõl csökkenõ mértékben -drágábbak voltak, de 2009. januárjában már olcsóbbá váltak az egy évvel korábbi szinthez képest. Ebben a folyamatban a piaci hatások és a takarmányok árcsökkenése játszott fõszerepet.

Vágóállatok, állati termékek

Idén januárban a vágóállatok termelõi árindexe még növekedést mutatott az elõzõ idõszakhoz képest, de az állati termékek már visszaesést tükröztek. A januári értékeknél az élõ állatok esetében tart még a sertésár-alakulás pozitív hatása, de jelentõs csökkenés tapasztalhatóa tejár alakulása miatt. A vágóállatok termelõi árának 2008. decemberi 9,7 százalékos növekedése fõleg a sertésár 22,1 százalékos, valamint a vágómarha 5,2 százalékos emelkedésébõl és avágóbaromfi árának 2,2 százalékos csökkenésébõl adódott. 2009. januárjában az 616 állatok árszintje már csak 5,2 százalékos növekedést mutatott 2008. januárjához képest. A vágósertés ára 16,8 százalékkal; a vágómarháé 6,9 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, ugyanakkor a vágóbaromfié 6,7 százalékkal csökkent.
Januárban az állati termékek árainak 19,1 százalékos mérséklõdését, az egy évvel korábbihoz viszonyítva, az étkezési tyúktojás termelõi árának 5,5 százalékos növekedésén messze túlmutató 27,7 százalékos tejár-csökkenés okozta. Az említett tényezõk hatása januárra azt okozta, hogy az elõzõ év januári termelõi árindexéhez képest összességében 30 százalékkal (növényi termékek 38,6, élõ állatok, állati termékek 3,5 százalék) alacsonyabbak a termelõi árindexek.

Dráguló input

Korábban elõfordult, hogy a bõ termés következtében a mezõgazdasági termelõi árak csökkentek, s az inputok egyidejû drágulása miatt az agrárolló kedvezõtlenül változott, ám a mezõgazdasági Jövedelmek ennek ellenére emelkedtek. Tavaly sajnos nem ez az eset következett be. Egyes inputárak (mûtrágyák, növényvédõ szerek) 50-100 százalékos növekedést produkáltak az elmúlt idõszakban. Az év egészében 15 százalékkal dráguló inputárak mellett hiába volt jobb a terméseredmény az elmúlt évben.
A magasabb terméseredményt „túlreagáló" felvásárlási árcsökkenés és az inputár alakulása következtében az agrárolló az utóbbi években mesze a legkedvezõtlenebbül alakult. Ez a kiemelkedõ terméseredmények ellenére a
mezõgazdasági jövedelmek stagnálását jelentheti. A megemelkedett ipari inputárak a 2009. év költségeit és jövedelmét mindenképpen kedvezõtlenül érinti. Némi könnyebbséget jelenthet azonban a takarmányok elmúlt évinél - várhatóan egész évben tartó - kedvezõbb alakulása mellett az üzemanyagok (talán szintén egész évben érvényesülõ) árcsökkenése.
A pénzügyi válság a mezõgazdaságra is hat, visszaesik a kereslet, csökkenhetnek az élelmiszerárak. Idén az átlagos vagy azt kis mértékben meghaladó mezõgazdasági termelés esetén is akár 10 százalékkal mérséklõdhetnek. Nem szabad elfelejteni, hogy az állatállomány (elsõsorban várhatóan a tehénállomány és az élénk malac export miatti) kedvezõtlen alakulása mindenképpen termeléscsökkentõ hatású lesz.
Biztosnak látszik, hogy az árak a nyári betakarításig nyomottak maradnak, ezt követõen az árszintalakulást pedig az idei terméseredmények és a gazdasági válság miatti keresletalakulás befolyásolja a legjelentõsebben. A jelenlegi gyenge forint kedvez az exportnak (természetesen a külpiaci árak alakulásától is függõ mértékben) és drágítja az importot, ami elméletben a hazai termelõk helyzetét javítja.