Még egy szeg a tejtermelők koporsójába

Vajon mi vezérli a hazai döntéshozókat akkor, amikor az amúgy is kritikus helyzetben lévő tejtermelőket még lehetetlenebb helyzetbe taszítják?

Nem elég, hogy a nagyrészt a hazai tejtermelőktől független események miatt – tejkvóta megszűntetése, orosz embargó, EU-s túltermelés – a tej felvásárlási ára 1 év alatt majdnem 30 forinttal csökkent, a magyar kormány erre rátett még egy lapáttal és a tejtermelés döntő hányadát adó gazdálkodókat diszkrimináló eddigi támogatási és szabályozási előírások mellé újabb, a tejtermelők életét megkeserítő intézkedéseket vezet be.

A Földművelésügyi Minisztérium ugyan leszögezi a tejágazatban kialakult piaci helyzetet elemző közleményében, hogy a jó minőségű, magyar áruk előállításában, illetve a foglalkoztatásban is kiemelkedő szerepe van a hazai tulajdonban álló társas vállalkozásoknak, ugyanakkor ez nem akadályozza meg a kormányt abban, hogy a Vidékfejlesztési Programban olyan feltételeket írjon elő, ami lényegében kizárja ezeket a tejtermelő gazdaságokat a beruházási támogatásokból.

Akkor most, hogy is van ez?

Fontosak - hiszen ők tartják a tejhasznú tehenek 80%-át -, de a földművelésügyi miniszter mégis úgy nyilatkozott, hogy annak örülne leginkább, ha egyet se látna közülük a jövőben.

Fontosak, de nem annyira, hogy annyi földdel rendelkezhessenek, amennyi az állatállományuk ellátásához szükséges. Tartsanak bármennyi állatot, a kormány a földhasználat erőszakolt átalakításával gondoskodott róla, hogy nagy múltú tehénészetek kényszerüljenek befejezni az állattartást.

Fontosak, de nem annyira, hogy a kormány figyelembe vegye a foglalkoztatásban betöltött szerepüket. Adjanak akárhány embernek megélhetést, a támogatásaikat a nélkül vonják el, hogy figyelembe vennék a foglalkoztatáshoz kapcsolódó költségeiket. Holott az EU erre hangsúlyosan lehetőséget adna.

Az ágazatban hatalmas a baj, amit ráadásul most még a silókukoricát érintő veszteségek is tetéznek. Üdvözöljük azokat az intézkedéseket – pl. előrehozott támogatás kifizetés – amikre a MOSZ kezdeményezése nyomán is sor kerül, de ezek az intézkedések nem elégségesek. Csak a felszínt karcolják. A probléma gyökere sokkal mélyebbre nyúlik.

A tejtermelés döntő hányadát adó gazdálkodókat sújtó diszkriminációk, vagyis a földhasználat korlátozásának, a területalapú támogatás elvonásának, a beruházási támogatásokból való kizárásnak megszüntetése nélkül az ágazatra a kényszerű leépülés vár, az érintettek kénytelenek lesznek vágóhídra küldeni az állataikat.

A termelők végre valahára érdemi intézkedéseket és nem alibi lépéseket várnak a kormányzattól. Ha erre nem kerül sor, az nem csak a tejtermelők szenvedik meg, hanem a hazai fogyasztók is. Előfordulhat, hogy hiába választanák a magyar terméket, nem lesz azt miből előállítani.

Közös érdek, hogy ez ne következzem be.

Budapest, 2015. augusztus 18.

MOSZ Sajtó

További információ:     dr. Máhr András

                                      tel.: 06-1-312-0525

                                             06-30-9-527-920

                                      Oláh Endre

                                      tel.: 06-1-224-0823