Újabb sarc az ágazatban! - FÖLDADÓ

A Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége (MOSZ) megdöbbenéssel értesült arról, hogy az Önkormányzatok 2015-től földadót vethetnek ki a földtulajdonosokra.

 

 

Ennek alapjául az adótörvény módosító csomag szolgál, mely többek között lehetővé teszi, hogy az önkormányzatok újfajta helyi adót vethessenek ki a magánszemélyek eddig adóval nem terhelt tulajdonaira, köztük a termőföldre is.

A MOSZ mindenkor kiállt az egyetemes agrárérdekek mellett, ezért fontosnak tartja felhívni a figyelmet arra, hogy a földtulajdonosokat terhelő adó bevezetése tovább rontaná a mezőgazdaság teljesítményét, az egyébként is sok problémával küzdő vidék népességmegtartó képességét.

A közel másfélmillió földtulajdonost az elmúlt időszakban számos kormányzati intézkedés sújtotta. A földforgalmi törvény megnehezíti, sőt egyes esetekben ellehetetleníti a tulajdonukkal való szabad rendelkezési jogot, mivel nem adhatják el, nem adhatják bérbe a földjüket annak, akinek akarják. Ez ma már látható módon csökkentette a földárakat, megnehezítette, sőt egyes esetekben ellehetetlenítette a földek eladását. A kormány azon döntése, amely az 1200 hektár felett gazdálkodók esetén elvonta az EU-s támogatásokat pedig azzal a következménnyel jár, hogy a bérleti díjak csökkenni fognak.

A földadó egy újabb sarc, amivel az egyébként is nehéz helyzetbe hozott földtulajdonosokat terhelnék tovább. E mellett a tervezett adó több szempontból is diszkriminatív. Nem terhelheti ugyanis azokat, akik saját földjükön őstermelőként, vállalkozóként gazdálkodnak, terheli viszont azt a sok százezer embert, aki kárpótlással, szövetkezeti vagyonnevesítéssel szerezte földtulajdonát. Ugyancsak nem vonatkozhat ez az adó az állam tulajdonában lévő földekre, pedig köztudott, hogy ezeknek bérleti díja nem éri el a piaci díjak felét sem.

További nagyon súlyos problémát jelent, hogy a benyújtott adótörvény tervezet semmilyen szabályt nem tartalmaz arra nézve, hogy mennyi lehet az adó mértéke, nincs felső határa, azaz akár a bérleti díjat meghaladó adómérték is kivethető. Továbbá az is kérdéses, hogy mely települések lesznek kénytelenek élni ezzel a bevételei lehetőséggel. Nyilvánvaló, hogy minél hátrányosabb helyzetű a település, annál inkább rákényszerül az adó kivetésére.

 

A MOSZ kezdeményezi, hogy a kormány soron kívül hozzon olyan intézkedést, amely a termőföldet kiveszi a települési adó hatálya alól.

Budapest, 2014. november 14.

                                                                                  MOSZ Sajtóosztály

további felvilágosítás:

dr. Máhr András

06-30-9-527-920