Kiáltvány felelős agrár- és vidékpolitikáért

A mezőgazdaság, tágabb értelemben a vidék a kormány agrárpolitikájának áldozatává válik. A jelenlegi agrárpolitika új agrárstruktúrát kíván létrehozni, ugyanakkor figyelmen kívül hagyja a hazai körülményeket és a világ tendenciáit. Át akarja rendezni a földhasználati viszonyokat, miközben több tízezer ember megélhetését veszélyezteti. Az új földforgalmi törvénnyel drasztikusan és diszkriminatív módon korlátozza a földtulajdonosok és a földhasználók jogait, amivel leértékeli kétmillió ember vagyonát és munkahelyek tízezreinek megszűnésével fenyeget. A területalapú támogatás megvonásáról szóló döntéssel a mezőgazdaság gerincét adó, sok kis társtulajdonos együttműködésén alapuló, versenyképes és legálisan foglalkoztató mezőgazdaságot veri szét. Ennek az „eredményei” már ma is jól láthatóak: az elmúlt négy évben drasztikusan csökkent a vidék népességmegtartó képessége, 85 ezer egyéni gazdaság szűnt meg, a mezőgazdaságban alkalmazottak száma 12 ezer fővel csökkent, nehezebbé vált a biztonságos munkafeltételek megteremtése. Amíg az Európai Unióhoz velünk együtt csatlakozott országok mezőgazdasága látványos eredményeket ér el, addig a magyar mezőgazdaság az elmúlt négy évben régiós versenytársaitól is lemaradt, teljesítménye a rendszerváltás előtti szint 80 százalékát sem éri el. Az agrárpolitika hangsúlyozza az úgynevezett foglalkoztató ágazatok - köztük kiemelten az állattenyésztés - fontosságát, ugyanakkor a takarmánytermő területek elvételével és a támogatás megvonásával éppen az állattenyésztést lehetetleníti el. Az elmúlt négy évben az állatállomány tíz százalékkal csökkent, az állattenyésztés aránya a mezőgazdasági termelésből mára már kevesebb, mint 35% a korábbi 50%-al szemben. Az agrárpolitika intézkedései egyre nehezebb helyzetbe hozzák a mezőgazdaságból élőket, nő a kiszámíthatatlanság és romlik a jogbiztonság. A 2015. évre vonatkozó jogi szabályozás egyetlen érdemi eleme sem ismert, ezért a gazdálkodóknak a jövőre vonatkozó döntéseiket úgy kell meghozniuk, hogy nem tudják megfelelnek-e - többek között - a támogatási feltételeknek.

 

 

A vidéken élők, a termelők nevében kérjük és követeljük, hogy a kormányhagyjon fel az agrárgazdaság leépítésével, ne politikai alapon kezelje az ágazat szereplőit, szakmailag is helytálló döntéseket hozzon, szüntesse be vidékromboló intézkedéseit.

  1. Követeljük, hogy vonja vissza a bérkompenzáció nélküli támogatáscsökkentő határozatát, mely több tízezer munkahely elvesztésével, az állatállomány további leépülésével, az elmaradott térségek további leszakadásával és a gyengébb minőségű földek parlagon maradásával jár!    

III. Követeljük, hogy szüntesse meg a valódi termelők kiszorítását az állami földek használatából! Az állami földeket elsősorban a több évtizedes gazdálkodói tapasztalattal rendelkező állattartó termelők használatába kell adni!

IV. Kérjük, hogy vessen véget a jogbizonytalanságnak! Hozza nyilvánosságra a 2014/15 mezőgazdasági évre a területalapú támogatások pontos feltételeit tartalmazó jogszabályokat!

V. Kérjük, hogy haladéktalanul tegye közzé a 2014-2020 vidékfejlesztési programot! Mutassa be a tervezett intézkedéseket és azonnal kezdje el a program érdemi társadalmi egyeztetését!

Mi, az érintett termelők és a vidéki lakosok képviseletében a mai napon tartott termelői demonstráción részt vevők, felhívjuk a magyar társadalom figyelmét, hogy a mezőgazdaság hatékonyságának és versenyképességének rombolása össztársadalmi ügy. A vidék és a mezőgazdaság ellehetetlenítése, a társadalmi-szociális problémák növekedésén, az élelmiszerárak emelkedésén, az ellenőrizetlenül növekvő importon keresztül Magyarország minden polgárára hatással van. A mezőgazdaság leépülésével romlik az ország gazdasági teljesítőképessége, csökken a költségvetés bevétele, nőnek a szociális kiadások és leértékelődik a magyar termőföld, az ország legnagyobb kincse. Ezek bekövetkezéséért az agrár- és vidékpolitika alakítóit terheli a felelősség!

Mezőgazdaságunk nem is olyan régen még a világ élmezőnyébe tartozott. Ne hagyjuk, hogy az egykori sikerágazat, a magyar mezőgazdaság Európa sereghajtója legyen!

Budapest, 2014. szeptember 30.