Fenntartható munkahelyet és megélhetést

 

A magyar gazdaság egyik legnagyobb problémája, hogy alacsony a foglalkoztatottság, nincs elég legális adót, járulékot fizető munkahely. Ma Magyarországon 100 munkaképes lakosból nem éri el a 60 főt az akinek munkája van, adót és járulékot fizet. A falvakban ez a helyzet még drámaiabb. Nem ritka, hogy 100 munkaképes lakosból mindössze 20 főnek van munkahelye, legális megélhetése.

 

A probléma nem új keletű. De amíg a 80-as évek végén az akkori mezőgazdasági szövetkezetek keretében a melléktevékenységgel együtt közel 1 millió embernek adtak munkát, addig mára ez a szám 200 ezer főre csökkent.

Az elmúlt 25 év azt is bebizonyította, hogy a falu gazdasági tevékenysége, népességmegtartó képessége zsugorodott és kívülről vállalkozásfejlesztő, munkahelyteremtő tőke nem érkezik a faluba.

Megoldás lehet, ha az állam és a helyi önkormányzatok aktív közreműködésével a helyben lévő, döntő részt mezőgazdasági vállalkozásokra alapozott munkahelyteremtő programokat dolgozunk ki. Tudomásul kell venni, hogy a mezőgazdasági társas-vállalkozások még mindig a falu legnagyobb legális foglalkoztatói, és több mint 100.000 család megélhetését biztosítják. Ugyanakkor azt is tudomásul kell venni, hogy a mezőgazdasági tevékenység önmagában nem képes a falu lakosságának a megélhetését biztosítani. A mezőgazdasági munkahelyek bővítésén túlmenően a helyi - alapvetően mezőgazdasági tőkére alapozott - mezőgazdasághoz kapcsolódó élelmiszeripari és kereskedelmi területeken, valamint az agrártermelésen kívüli munkahelyteremtő fejlesztési programokat kell kialakítani.

A MOSZ a falu egyre gyorsuló leszakadásának megállítására, a falu lakosságának egyre növekvő kiszolgáltatottságának megállítására munkahelyteremtő, foglalkoztatást növelő 10 éves program meghirdetését javasolja. A program célja, a gazdasági tevékenységek bővítése, a helyi munkahelyteremtés, amelyet - alapvetően mezőgazdasági tőkére - zömükben a sok kistulajdonos együttműködésén alapuló mezőgazdasági társaságokra építünk. Ezek a gazdálkodó szervezetek már megfelelő vállalkozási és helyi ismeretekkel, vállalkozói infrastruktúrával rendelkeznek és garantálják, hogy a munka- és tőkejövedelem jelentős része a falvakban marad.

A MOSZ által javasolt program kiterjed új, legális, mezőgazdasági munkahelyek teremtésére, a kertészeti-, az állattenyésztő-, és a mezőgazdasági eredetű ipari anyagokat előállító ágazatokra, a mezőgazdasághoz kapcsolódó tevékenységekre, a kereskedelemre, élelmiszer-feldolgozásra, a vízgazdálkodásra, öntözésfejlesztésre, a biomasszám alapuló energiatermelésre. Reális célként fogalmazhatók meg olyan programok is, amelyek nem kapcsolódnak a mezőgazdasághoz, de szervesen illeszkednek a falu gazdaságfejlesztéséhez. Ilyenek lehetnek a mezőgazdasági- és önkormányzati utak felújítása és karbantartása, a falusi épületenergetikai programok, a helyi szolgáltatások fejlesztése, a falusi turizmus és vendéglátás.

A programhoz szükséges források részben az uniós támogatások célirányos felhasználásával, részben megfelelő hitelprogramokkal valamint nem utolsó sorban a legális agrárvállalkozásoknál meglévő saját tőke és hitelfedezet révén biztosíthatók.

Ahhoz azonban, hogy a program megvalósuljon elkerülhetetlen, hogy ma a mezőgazdaság gerincét adó társas-vállalkozások jogbiztonságát garantálják, stabil, kiszámítható mezőgazdasági termelést folytathassanak, amelyhez elengedhetetlen a hosszútávon kiszámítható földhasználat, valamint olyan adó-, járulék-, támogatás- és foglalkoztatás politika, ami garantálja a hosszú távú befektetéseket. E vállalkozások már igazolták, hogy tudnak és akarnak tenni szűkebb környezetükért, faluért, hogy legálisan, átláthatóan gazdálkodnak, tevékenységük mozgatórugója nem rövid távú, kizárólag a mindenkori támogatások megszerzésére irányul, hanem hosszú távú befektetésekre, foglalkoztatásra, a hatékonyságra és versenyképességre alapozódnak.

A MOSZ számításai szerint 10 év alatt mintegy 150 ezer új falusi munkahely és ehhez kapcsolódóan mintegy 1500 MdFt-os beruházás megvalósulására reálisan van esély. A mezőgazdasági társas vállalkozások erre képesek, ez fenntartható, legális adó- és járulékfizetést eredményező, kiszámítható foglalkoztatást eredményezne.

A MOSZ álláspontja szerint a program jelentősen javítaná a falusi lakosság legális foglalkoztatását, életminőségét, hozzájárulna a nyugdíj- és egészségbiztosítás kiterjesztéséhez, segítené az ország fenntartható gazdasági növekedési pályára állítását.

A program megvalósításához a MOSZ a vidéki emberek nevében kéri a pártok, az Országgyűlés és a Kormány támogatását.

Budapest, 2014. március 24.

További felvilágosítás:                                                     

 

Dr. Máhr András

                                                                                                06-1-224-7403

                                                                                              06-30-9-527-920