MOSZ sajtóközlemény: Van még lejjebb

Lassan két éve mást sem hallani, mint hogy az évtized végére 6 millió sertés lesz Magyarországon. Ehhez képest az állomány az elmúlt években 3,2 millió darabról 2,9 millió darabra csökkent, ami már a hazai szükségletet sem fedezi. Elkészült az ágazati fejlesztési stratégia is sok szép és hangzatos ígérettel, csak éppen eddig semmi kézzelfogható eredményt nem hozott.

 

 

Mitől is hozott volna? Az állam olyan intézkedések sorát vezette be, amelyek egytől-egyig hátrányosan érintették a sertéstartókat. Az elfogadott új földtörvény bekorlátozza, ellehetetleníti a hazai sertésállomány 75-%-át tartó gazdasági szervezetek földhasználatát. Birtokmaximumot vezet be, állami földeket vesz el az állattartóktól, megnehezíti a föld haszonbérlethez jutást.

 

Uniós kényszer nélkül, a Vidékfejlesztési Minisztérium önként vállalta azt is, hogy ez év őszétől az ország újabb jelentős területeit nyilvánítja nitrát érzékennyé, ezzel tovább szigorítva a trágyaelhelyezés szabályait, amivel újabb sertéstartókat kényszerít soha meg nem térülő beruházások végrehajtására.

 

Újabb kötelezettségként a Vidékfejlesztési Minisztérium most indít egy olyan állategészségügyi programot (PRRS mentesítés) – amelyről azt sem tudni, hogy készült e hozzá hatástanulmány -, és amelynek ugyan nincs közegészségügyi hatása, de a termelőkre háruló terhei aránytalanul nagyok. Komplett, sok ezer sertésből álló állományok kerülnek felszámolásra és az esetleges eredmények is csak hosszú évek után jelentkezhetnek. A gazdálkodók elbizonytalanodtak, nem tudják, hogy miből fizessék a felvett hiteleiket, mit kezdjenek a munka nélkül maradt alkalmazottaikkal, hogyan befolyásolja az állomány felszámolása a földhasználati lehetőségeiket. A program középtávú sikerében az érintett termelők kételkednek, de véleményüket megerősítik a végrehajtásban érdekelt állatorvosok is. Nem csak az kétséges, hogy a közösségi, állami és termelői források felhasználása meghozza- e a kívánt eredményt, hanem az is, hogy egyáltalán fenntartható lesz e a mentesség.

 

Az a bizonytalanság és kiszámíthatatlanság, ami a termelés folytatását, fenntartását nehezítő intézkedések kapcsán jelentkezik, gátolja és meghiúsítja az ágazatban tervezett fejlesztéseket.

 

Sem a földhasználattal, környezetvédelemmel kapcsolatos intézkedések, sem a most elindított állategészségügyi intézkedés gazdasági és foglalkoztatási következményei nem kerültek kellő súllyal mérlegelésre. Ebben a helyzetben tudomásul kell venni, hogy az ilyen intézkedések hatására - álljon bármi is a sertésstratégiában -, a sertéstartók száma és a hazai sertésállomány létszáma még tovább fog csökkenni.  Szükség van a jogszabályok és intézkedések felülvizsgálatára.

 

 

Budapest, 2014. február 26.

 

További információ:                                                                   Tóth  István titkár

                                                                                  06-30-9-614-999 / 06-1-312-0525

 

A PRRS mentesítés üzemi hatásairól felvilágosítást ad:

 

 dr. Juhász István STF Kft. ügyvezetője / elérhetősége: 30-945-0649