Sajtóközlemény - Sürgős megoldásra vár a gazdák likviditási helyzete!

Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter ígérete ellenére több ezer gazdálkodó egyáltalán nem, több tízezer pedig a nekik jogosan járó területalapú támogatás előleg csak egy részét kapták meg, melyet az EU-s jog szerint november 30-ig kellett volna kifizetni.

 

 Ennek következtében a gazdálkodók önhibájukon kívül a minisztérium elhibázott intézkedése következtében súlyos likviditási helyzetbe kerültek. A joggal várt és gazdálkodásukba betervezett előleg elmaradása következtében nem tudják a törvénybe előírt határidőig kifizetni a bérleti díjakat, sokuknak komoly nehézséget okoz a decemberi bérek és adók megfizetése. Újabb veszteségeket lesznek kénytelenek elszenvedni annak következtében, hogy – a szezonon kívül kedvezményesen megrendelt – input anyagok (műtrágya, növényvédőszer, vetőmag, takarmány, stb.) ellenértékét csak késve, és e miatt a kedvezményeket elveszítve tudják csak kiegyenlíteni. Mindebből jól látszik, hogy egy felelőtlen miniszteri ígéret milyen következményekkel jár, milyen nehéz helyzetbe hozza a gazdák ezreit, akik hittek a miniszter szavának.

 

A MOSZ hangsúlyozza, hogy a területalapú támogatás a gazdálkodókat az Európai Uniós jogszabályok alapján megilleti. Annak ellenére, hogy a minisztérium az előleget nem fizette ki azt a látszatot keltve, hogy az érintett gazdálkodók támogatási igénye vitatható lenne. A MOSZ nyomatékkal kijelenti, hogy a gazdálkodóknak – akik 10 éve jogszerűen és minden eddigi ellenőrzés tanúsága szerint megfelelően nyújtották be támogatási kérelmüket – a területalapú támogatás jár, azt annak ellenére, hogy nem kapták meg az előleget maradéktalanul ki kell fizetni.

 

A MOSZ újból nyomatékkal leszögezi: elfogadhatatlan hogy az államigazgatás egyes szereplői aktív közreműködésével elkövetett csalások, visszaélések, valamint az egyes hivatalok késedelmes, és nem megfelelő intézkedési következtében az agrárgazdálkodók széles körét büntesse a minisztérium. Tiltakozik az ellen, hogy az államigazgatás hibái miatt a teljes agrártársadalomra a gyanú árnyéka vetüljön.

 

A MOSZ felszólítja a Minisztert, hogy oszlassa el az intézkedései okán keletkezett megalapozatlan gyanút, és kártalanítsa azokat a termelőket, akik az államigazgatási intézkedések következtében nem jutottak hozzá az őket joggal megillető támogatási előleghez, és emiatt többletköltségeket kénytelenek viselni.

 

A Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége (MOSZ) - annak érdekében, hogy a gazdálkodóknál kialakult lehetetlen helyzetet enyhítse - a mai napon tájékoztatta a Bankszövetséget, valamint az agrárfinanszírozásban meghatározó bankok képviselőit. A MOSZ kérte a bankokat, hogy átmeneti hitelek nyújtásával, az államigazgatás intézkedései következtében meg nem kapott területalapú támogatások fedezete mellett segítsék a gazdálkodóknál kialakult átmeneti likviditási zavar következményeinek enyhítését.

 

A bankok – a helyzetet megértve - hangsúlyozták, hogy továbbra is készek a gazdálkodók likviditási gondjainak enyhítésére.

 

 

Budapest, 2013. december 19.

                                                                            

    MOSZ

                                                                           Sajtóosztály

 

További felvilágosítás:

                                               Dr. Máhr András

                                               06-1-312-0525

                                               06-30-9-527-920