Egyeztetõ megbeszélés a SZOV, a tejtermelõk, a tejfeldolgozók és a tej termelõi csoportok vezetõi

A Szarvasmarhatenyésztõk Országos Választmánya szervezésében 2008. július 2-án egyeztetõ megbeszélésre került sor a tejtermelõk, a tejfeldolgozók és a tej termelõi csoportok vezetõi között az ágazat aktuális problémáiról - többek között a tej felvásárlási árak drasztikus csökkenésérõl -, a kialakult helyzet megoldása, javítása érdekében teendõ lépésekrõl.

A termelõk és a feldolgozók megjelent képviselõi egyetértettek abban, hogy az a jövedelemelosztás, ami jelenleg az ágazatot jellemzi - sem a termelõk, sem a feldolgozók nem képesek jövedelmet realizálni a tevékenységükön - tovább nem tartható fent, erre a helyzetre - a termelõ 80 forintot kap azért a tejért, amiért a üzletekben 220 forintot kérnek - a közvélemény, valamint a fogyasztók figyelmét is fel kell hívni.

A megbeszélésen a termelõk részérõl döntés született egy közvetlen értékesítési mozgalom elindításáról, mely révén a fogyasztók a bolti ár alatt juthatnak bevizsgált, az élelmiszerhigiéniai elõírásoknak mindenben megfelelõ, ásványi anyagokban gazdag teljes tejhez.

A termelõk és feldolgozók közösen, levélben fordulnak a kereskedelmi láncok képviselõihez, melyben arra szólítják fel õket, hogy kereskedelmi gyakorlatuk során igazodjanak ahhoz az általános Európai Uniós gyakorlathoz, hogy az adott ország termékei adják a kínálat 80 %-át, és az import aránya nem haladja meg a 20 %-ot. (Tejtermékek esetén az import aránya Magyarországon most közel 30 %-os.)

Az érintett felek közösen kezdeményezik a termelõk, feldolgozók és a kereskedõk közötti etikai kérdésekben mérvadó etikai kódex elkészítésének újraindítását.

A termelõk és feldolgozók együttmûködésének eredményeképpen a jövõben sor kerülhet a kereskedelmi árréstõl megtisztított - így lényegesen olcsóbb - dobozos tej és egyéb tejtermékek közvetlen értékesítésére is.

Az itt felvázolt intézkedések nem jelentenek azonnali megoldást, közép-, illetve hosszú távon fejthetnek csak ki pozitív hatást az ágazatra, azonban félõ, hogy sok gazdálkodó számára ez már túl késõ lesz.
Ebben a helyzetben az sem kizárt, hogy végsõ elkeseredésükben a termelõk tiltakozásuk jeléül radikálisabb eszközökhöz folyamodnak.

Közös érdekünk, hogy a hazai fogyasztók a jövõben is elfogadható áron jussanak jó minõségû magyar tejhez és tejtermékekhez.
Ehhez azonban arra is szükség van, hogy továbbra is legyen, aki megtermeli a tejet.
Õk azonban egyre kevesebben vannak, és ha a helyzet nem változik, hamarosan már ennyien sem lesznek.

Budapest, 2008. július 2.

Bõvebb felvilágosítást ad:         
Krajcsovicz András
30-2794-799
Választmány Elnöke
Tóth István MOSZ titkára
06-30-9-614-999