MOSZ álláspont az SPS bevezetésérõl

Több mint egy éves szakmai vita után az Országgyûlés elõtt van az egységes mezõgazdasági támogatási rendszer (SPS) bevezetésérõl szóló törvénytervezet, amelyet a MOSZ mellett több mezõgazdasági érdekképviselet és szakmai szervezet is támogat.

Az SPS-re való áttérés Magyarország számára Európai Uniós jogszabályokon nyugvó kötelezettség. A kérdés csak az, hogy elõretekintve, a lehetõségek szerint leginkább a magyar igényekre szabott, 5 évig biztos és kiszámítható rendszert vezetünk-e be, vagy egy helyben topogva megvárjuk, míg az Európai Unió egy olyan rendszert erõltet ránk, ami a hazai viszonyokat teljesen figyelmen kívül hagyja.

Az Unió egyre inkább kiszámíthatatlan az agrárpiaci szabályozás változtatásában és a támogatások átalakításában. A MOSZ úgy ítéli meg, hogy nem lehet tétlenkedni! 2009-ben lehetséges és egyben szükséges is a most kidolgozott tervezet alapján áttérni az SPS-re, ezzel is elõsegítve a magyar mezõgazdaság fejlõdését, az állattenyésztés és növénytermesztés arányának nemzetgazdasági szempontból is kívánatos javulását.

Nem engedheti meg magának a magyar agrárium, hogy a cukorrépa termelés döntõ részének az EU szabályozása miatt bekövetkezett felszámolása után ez a folyamat a kertészet- és az állattenyésztés egyes ágazataiban megismétlõdjön. A magyar fogyasztóknak sem lehet mindegy, hogy az ellenõrzött, megfizethetõ és jó minõségû hazai termékek közül tudnak-e válogatni a boltok polcain, vagy az ismeretlen eredetû és minõségû termékkel kénytelenek megelégedni.

Az SPS 2009-es bevezetésével, egy stabilizálódó földhasználati rendszer keretén belül a gazdálkodók nagyobb biztonsággal tudnak tervezni és beruházni és talán utolsó lehetõségként valós esélyük nyílik a felzárkózásra.

Az EU 15-ök - valamint két újonnan csatlakozott tagállam - már az SPS rendszert alkalmazza, így az eddigi árnyoldalról kilépve Magyarország a mezõgazdaságilag fejlettebb országokkal kerülne azonos csoportba, ami a KAP folyamatos változását figyelembe véve nagyobb biztonságot, szabályozási stabilitást jelentene a hazai termelõknek.

Budapest, 2008. június 5.

Bõvebb felvilágosítást ad:

Horváth Gábor fõtitkár             Dr. Filipsz László titkár
06-1-353-19-99                        06-1-353-2552
06-30-9994-250                       06-30-9994-240