Sajtóközlemény - a MOSZ álláspontja a Mezőgazdasági Bizottság által benyújtott földforgalmi törvényről

 A MOSZ a nemzeti együttműködési szándékkal ellentétesnek és elfogadhatatlannak tartja, hogy a Mezőgazdasági Bizottság szinte egy teljesen új törvény-tervezetet úgy nyújtott be a Parlamentnek, hogy arról sem érdemi társadalmi egyeztetés, sem valódi szakmai vita nem folyt.
A Mezőgazdasági Bizottság, módosító indítványa ugyan néhány – a korábbi törvénytervezetben szereplő – kérdésben pozitív irányú elmozdulást jelent. Ilyen például, hogy – a MOSZ javaslatával egyezően elfogadva – törölték a foglalkoztatási kényszert; a földhasználathoz jutás terén valamit javult az állattartók, valamint a vetőmagtermelők helyzete. Összességében azonban nem változott a törvény-tervezet mezőgazdaságra gyakorolt negatív hatása. A tervezet hűen tükrözi a kormányzat azon törekvését, hogy a ma még – bár sok problémával - működő mezőgazdaságot (szét kívánja verni és a termelés szerkezetét) a versenyképes, korszerű, foglalkoztató mezőgazdaság hátrányára kívánja átalakítani. Elfogadhatatlan, hogy a törvénytervezet kifejezetten akadályozza a ma működő mezőgazdasági szervezeteknek az új törvényhez történő alkalmazkodását, az által, hogy bünteti az átalakulást, sőt az átalakulás esetén a földvagyon elvételével fenyeget.

 

A MOSZ ismét felhívja a jogalkotók figyelmét arra, hogy a törvény elfogadása rontja a mezőgazdasági termelés versenyképességét, aminek következtében a mezőgazdasági termelés csökkenése, az állattenyésztés leépülése, a vidék népességmegtartó képességének és a mezőgazdaság foglalkoztatatás drámai visszaesése elkerülhetetlen. Ezt a lakosság a csökkenő hazai termék-kínálat és növekvő fogyasztói árakban lesz kénytelen megfizetni.

 

A MOSZ felhívja a több mint kétmillió (kis) földtulajdonos figyelmét arra, hogy az új tervezet leértékeli a vagyonukat, a korábbi törvény-tervezethez képest is nehezebbé téve földjeik értékesítését.

 

A MOSZ tiltakozik az ellen, hogy a törvénytervezet továbbra sem tekinti földművesnek a társas vállalkozások alkalmazottait, akiknek – akárcsak az egyéni gazdálkodóknak – a mezőgazdaság az élethivatásuk és akik nélkül nem jöhetne létre a mezőgazdasági termékek meghatározó többsége.

 

Az új tervezet továbbra is felvet számos alkotmányossági kérdést, mint pl. az a rendelkezés is, ami szerint, ha egy jogi személyiségű társaság, szövetkezet a törvényhez történő alkalmazkodás érdekében átalakul, akkor elveszíti tulajdonában álló földjét, vagy az az intézkedés, amelyik megtiltja a földhasználatot azon társaságok esetén, amelyeknek jogi személyiségű tagja, tulajdonosa is van, stb.

A törvénytervezet egyes rendelkezései aggályosak az európai normákkal való egyezést illetően is, például azzal, hogy Európában egyedüliként Magyarország tiltja a társaságok földtulajdon szerzését, de ugyanez vonatkozik a földhasználók körének indokolatlan és drasztikus szűkítésére is.

 

 

Budapest, 2013. június 5.                                    

 

MOSZ Sajtóosztály

További felvilágosítás:

 

         Pápainé Dr. Halmai Olga (224-7083 / 20-579-6285)

         Dr. Máhr András (224-7403 / 30-9-527-920)