SAJTÓKÖZLEMÉNY - Kegyelemdöfés a mezőgazdaságnak


Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter szerdán bejelentette, hogy a magyar mezőgazdaság jelenlegi szerkezetét erővel szétzúzzák, s az általa nagybirtokoknak titulált társas vállalkozások használatában lévő földterület arányát 50%-ról 20%-ra szorítják le.
 


A Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége (MOSZ) értetlenül szemléli, hogy a kormány a Nemzeti Vidékstratégiában foglaltakkal ellentétben nem az ágazat versenyképesebbé tételére, a munkahelyteremtésre és az ágazat kibocsátásának növelésére, hanem a piacra kerülő áruk több mint
2/3-át adó társas szektor szétverésére összpontosít.

 

Ha a földhasználati viszonyok erőszakos átrendezése bekövetkezik, az drasztikus visszaesést hoz az állattenyésztésben. Az elmúlt évtizedben az egyéni gazdaságok által tartott állatállomány folyamatosan csökkent, napjainkban például a sertésállomány mintegy 75 százalékát, a tejelő tehenek több mint 80 százalékát a társas vállalkozások tartják. A tervbe vett átrendezés hatására a hazai sertésállomány nem hogy a duplájára nő – mint ahogy azt a kormány vizionálja -, hanem akár 1 millió darabbal is csökkenhet és a hazai tejtermelés is zuhanásnak indulhat.

 

A társas gazdaságok földhasználatának korlátozása – a kormány szándékaival ellentétben - jelentős mértékben csökkenteni fogja a legális munkahelyek számát a mezőgazdaságban. A célul kitűzött átalakítás az ágazat legális munkaerejének 60 százalékos leépülését eredményezheti. Ilyen arányú munkaerő kiáramlás utoljára a 90-es évek elején, a termelő szövetkezetek szétverésekor történt az ágazatban, komoly társadalmi feszültségeket hagyva maga után. 

 

Az intézkedés ellentmond a Nemzeti Vízstratégiának is. Az öntözőberendezések kiépítésének legnagyobb akadálya a tőke és a biztos földhasználat hiánya, valamint az elaprózódott birtokszerkezet. Jelenleg az öntözésre épülő gazdálkodást főként a társas gazdaságok végzik, visszaszorításukkal a kormány gyakorlatilag a saját maga által kijelölt prioritások érvényesülését lehetetleníti el.

 

A Fazekas Sándor miniszter által bejelentett átalakítások megadják a kegyelemdöfést az árutermelő mezőgazdaságnak. A tervezett intézkedések veszélyeztetik a hatékony és versenyképes agrártermelést, beruházások leállításhoz, a legális munkahelyek megszűnéséhez, az élelmiszerárak drasztikus emelkedéséhez és az import növekedéséhez vezetnek. 

 

A MOSZ meg van róla győződve, hogy ez az erőszakos rombolás nem szolgálja sem a társadalom, sem a földtulajdonosok, sem a vidék, sem a fogyasztók érdekeit.

 

Budapest, 2013. április 12.

 

MOSZ Sajtó

Bővebb információ:              

Csizmadia Máté

Csordás Katalin

Oláh Endre

Paragi Márton

 

Tel:   06 - 1 - 312 – 0525

06  - 30 - 952 – 7919