Sajtóközlemény: "Lépés az Egyszerűbb Állam” felé?

Az Országgyűlés a kormány indítványára 2012. december 17-én módosította a termőföldről szóló törvényt.  A módosítás értelmében 2013. január 1-től minden mezőgazdasági földhasználatot – mérettől függetlenül – be kell jelenteni a földhivatalnak.

 

Az addig érvényes szabály szerint csak az egy hektárt meghaladó használatra vonatkozott a bejelentési kötelezettség. Így ez alól mentes volt az a sok tíz- vagy akár százezernyi család, akik a korábban zártkertnek minősített kisebb parcellákon gyümölcsöt, szőlőt, zöldséget termeltek saját szükségletükre vagy akár eladásra is. Január 1-től mindezt be kell jelenteni.

A bejelentést formanyomtatvány kitöltésével kell megtenni, amiben a számos adat mellett igazolni kell a földhasználat jogcímét (pl. a tulajdonjog, haszonélvezet, bérlet, szívességi használat, stb.) is. A bejelentést a törvény szerint 30 napon belül, vagyis 2013. január 31-ig kellett megtenni. A bejelentést elmulasztót a földhivatal a törvény értelmében a föld aranykorona értékének ezerszeresét kitevő büntetéssel sújtja.

A Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége (MOSZ) – nem vitatva a módosítás célját, hogy teljes kép legyen az ország termőföld vagyonának használatáról – elfogadhatatlannak tartja a törvény végrehajtási módját. Az Alkotmánybíróság számos esetben minősített a jogbiztonságot sértőnek és ezért alkotmányellenesnek jogszabályokat, mert az nem adott kellő felkészülési időt azok alkalmazásához az állampolgároknak, jogalkalmazóknak.

A földügyekért felelős és azokat állandóan a közfigyelem előterébe toló Vidékfejlesztési Minisztérium sem hívta fel az állampolgárok figyelmét a módosítás jelentőségére, illetve a bejelentési kötelezettség teljesítésének január 31-ei határidejére, miközben a múlt évben valóságos propaganda hadjárattal hívta fel az osztatlan közös tulajdonban álló  termőföldek tulajdonosait a földek megosztásának kérelmezésére.

A törvény szerint a földhasználati bejelentésért alkalmanként 6000.- forint  igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. A MOSZ véleménye szerint méltánytalan ezt az érintett kis területeket használókkal ugyanúgy megfizettetni, mint a földet hivatásszerűen művelőkkel. Különösen igaz ez azok esetében, akikre őstermelői minőségük miatt vonatkozott a múlt  év végén az agrárkamarai regisztráció és azzal járó 5000.- forintos díj megfizetése is.

A kormány bürokrácia csökkentő programot indított az „egyszerűbb állam” jelszavával.  A MOSZ véleménye szerint a bírságok kiszabása és a díjak megfizettetése nem erről fogja meggyőzni az érintetteket.

Budapest, 2013. január 31.

MOSZ Sajtó

További információ:

dr. Filipsz László

224-7081