Sajtóközlemény - A sertéstartóknak megint nincs malaca

Miközben a kormány 7 éven belül 6 milliós sertésállományt vizionál, a hazai sertéslétszám – folytatva eddigi mélyrepülését – 3 millió darab alá csökkent. Utoljára a II. világháború alatt volt ilyen kevés sertés az országban.

 

 A hőség hatására a sertések csak sínylődnek, romlik a súlygyarapodásuk, termékenyülési problémák lépnek fel, aminek következtében már eddig is több tízezer darabbal kevesebb malac született. A forróság következtében ez idáig mintegy 50.000 darab sertés már el is pusztult.

 

Miközben a sertésfelvásárlási árak jelenleg is az év eleji szinten vannak, a takarmányok áraiban drasztikus növekedés következett be. A kukorica ára rövid idő alatt 30 %-kal emelkedett, a fehérjetakarmányok sok esetben pedig ennél is nagyobb mértékben drágultak.

 

A hízlalás költségeinek a 60-70 %-át a takarmányköltségek teszik ki, a termelők csak akkor tudnak talpon maradni, akkor van esélyük a túlélésre, ha a vágósertések felvásárlási ára is emelkedik. Ez óhatatlanul ki fog hatni az élelmiszerek árára is, de a termelők jelen helyzetben képtelenek egyedül viselni a megnövekedett terheket.

 

Kiemelt kockázatot gerjeszt az új földtörvény tervezete, amely  az eddig kitartó sertéstartókat is teljesen elbizonytalanítja, a haszonbérlet korlátozására és a foglalkoztatottsági előírásokra vonatkozó kritériumai tömegével lehetetleníthetik el a - a hazai kibocsátás 75 %-át adó - sertéstelepek működését. Ennek következtében a sertéslétszám akár 2 millió darab alá is csökkenhet.

 

Az előbbiek alapján sok gazdálkodó véli úgy, hogy a hivatalos nyilatkozatokkal ellentétben nincs szükség az állattartók munkájára és az általuk biztosított munkahelyekre.

 

A MOSZ Sertéstenyésztők Országos Választmánya a kritikus helyzetre való tekintettel elengedhetetlennek tartja, hogy érdemi intézkedések és ne ígéretek szülessenek.  A nemzeti támogatásokat teljes összegben, a negyedévenként beadott támogatási kérelmek benyújtását követő 30 napon belül fizessék ki. Az állattartók takarmányvásárlásának elősegítése érdekében azonnali hatállyal kerüljön meghirdetésre egy kamattámogatott hitelkonstrukció, és hozzanak létre állami takarmány alapot. A takarmányozási költségek csökkentése érdekében a húsliszt etetési tilalma kerüljön feloldásra. A rendkívüli helyzetre való tekintettel a termelőket mentesíteni kell a támogatott beruházásokhoz kapcsolódó állattartási kötelezettség teljesítése alól.

Érthetetlen a jogszabályalkotók tétlensége aminek következtében az élelmiszerlánc felügyeleti díj bevezetése során az állattartók 7 hónapon keresztül kettős díjfizetésre voltak kötelezve.  A Választmány követeli, hogy a 7 hónapon át tartó kettős díjfizetés miatt az ezen időszaka alatt befizetett hatósági díjak kerüljenek visszatérítésre, és az állattartók esetén az élelmiszerlánc felügyeleti-díj fizetési kötelezettségét 1 évre függesszék fel. A MOSZ kéri az önkormányzatokat, hogy a bajba jutott termelők esetén a helyi adókat mérsékeljék, engedjék el. 

 

Ha azt akarjuk, hogy legyenek valódi, hazai sertésből készülő ”magyar termékek”, akkor ahhoz az alapanyagot is itt kell előállítani. Érdemi intézkedések hiányában vajon ki fogja ezt vállalni?

 

Budapest, 2012. augusztus 7.

 

 

További felvilágosítás:                                Zsótér László választmány elnöke

                                                                  30-415-3117

 

                                                                  Oláh Endre MOSZ tanácsos

                                                                  06-1-224-0823