Sajtóközlemény - A mezőgazdaság nem tud élni a bérkompenzációval

 Április 6-án megjelent az a kormányrendelet, aminek alapján az a munkáltató, aki az elvárt béremelést nem tudja saját erejéből maradéktalanul végrehajtani, állami támogatást vehet igénybe. A támogatást, amely a 2012. évi elvárt béremelésből a munkáltatókra háruló 5 százalékból, annak legfeljebb 3 százalékpontjáig terjedhet, szigorú feltételek mellett - pályázat útján -lehet igényelni.

 

 

A mezőgazdaságban az átlagos bruttó bér 147,5 ezer Ft volt 2011-ben, ami több mint 25 százalékkal marad el a nemzetgazdasági átlagtól. Így valóban nagy szükség lenne a támogatásra. Különösen annak fényében, hogy a mezőgazdaság a munkanélküliséggel küzdő vidéki térségekben a legjelentősebb - a leghátrányosabb térségekben pedig az önkormányzat mellett sok esetben az egyedüli - munkaadó.

 

A mezőgazdasági munkaadók azonban gyakorlatilag nem tudnak élni a bérkompenzáció lehetőségével, mivel a lehetőség úgynevezett csekély összegű („de minimis”) támogatásként került meghirdetésre. Ez valóban „csekély összegű”, mivel a mezőgazdasági vállalkozások legfeljebb 7500 euró (alig több mint két millió forint), míg az egyéb vállalkozások maximum 200 ezer euró (több mint ötven millió forint) támogatást vehetnek igénybe hároméves időszakonként. Az összeg alapján is látszik, hogy a mezőgazdasági foglalkoztatókat egyértelműen hátrányos megkülönböztetés éri. Ráadásul a legtöbb mezőgazdasági vállalkozás már kimerítette ezt a hároméves keretet, mivel számos, a működésükhöz elengedhetetlen támogatás eddig ilyen címen került meghirdetésre. Mindeközben – amellett hogy az ágazati bérszint jelentősen elmarad a nemzetgazdasági átlagtól – az agrármunkaadókat a foglalkoztatás kapcsán ugyanakkora költségek terhelik, mint bármely más munkaadót. Azaz ugyanúgy fizetniük kell a bruttó bér 28,5 százalékára rúgó közterheket és az elvárt béremelést is végre kell hajtaniuk.

 

A meghirdetett állami támogatás a „de minimis” korlát miatt –még ha eddig nem is kellett felhasználnia a vállalkozásnak – egy mezőgazdasági munkaadónál legfeljebb tíz munkavállaló elvárt béremelésével kapcsolatos kompenzációjára elegendő, miközben a nem mezőgazdasági vállalkozások esetében a támogatás 220 fő foglalkoztatott bérkompenzálását teszi lehetővé.

 

 Így sajnos kijelenthetjük, hogy hiába lenne rá hatalmas szükség, a mezőgazdaság a támogatásból gyakorlatilag ki van zárva.

 

Budapest, 2012.április 18.

 

MOSZ sajtó

További információ:                  Paragi Márton tanácsos

                                               06-1-224-7085