Sajtóközlemény - Sok a bizonytalanság a GMO ügy kezelésében

  A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (MgSzH) sorra bocsájtja ki határozatait a genetikailag módosított szervezetekkel (GMO) szennyezett vetőmagból származó kukorica megsemmisítésére. Egyre nagyobb a bizonytalanság a termelők és a vetőmag forgalmazók körében. A már kiadott határozatok visszavonására, majd új határozatok kiadására tett intézkedések azt az érzetet keltik, hogy maguk a hatóságok is bizonytalanok. Az állami laboreredmények megbízhatóságát vitató hírek csak fokozzák a zavart. 

 
Az érintett táblákat övező 400 méteres biztonsági sávban előírt megsemmisítési kötelezettséget is figyelembe véve egyre bővül az érintettek köre és a gazdasági kár nagysága. A kormány ugyan jelezte, hogy megtéríti a gazdálkodók kárát, az azonban nem ismert, hogy mit értenek ez alatt. Tekintettel arra, hogy a kukorica állomány megsemmisítésére kötelezett termelők elismerten vétlenek, a MOSZ álláspontja szerint az érintett termelők teljes kártalanításra jogosultak, beleértve az eddigi ráfordításokat, a megsemmisítés költségeit, az elmaradt hasznot, az esetleges fedezet vásárlás költségét.

 

A 400 méteres izolációs területen belül eső szomszédos területek állományának megsemmisítése is komoly konfliktusforrás lehet. A határozat a megsemmisítési kötelezettséget a földhasználónak címzi, azt azonban homály fedi, hogy a 400 méteres izolációs sávon belül lévő növényállományok megsemmisítése kinek a kötelezettsége.

 

Sok kérdés nyitott még és egyre több vetődik fel a jövőre nézve. Egy hónapon belül kezdődik a repce vetése. A termelők félnek és senki sem tudja, hogy mit kellene tennie annak elkerülésére, hogy – önhibáján kívül – a károsult kukoricatermelők sorsára jusson. A repcemag megrendelések állnak, a gazdák, akik összesen mintegy 260 ezer hektáron terveznek repcét vetni elbizonytalanodtak, a vetőmag forgalmazók is tanácstalanok. Nem lehet tudni, hogy a repce vetőmag esetében sikerül-e időben befejezni az egyes tételek ellenőrző vizsgálatát. Amennyiben nem, újabb termelők és vetőmag forgalmazók szenvedhetnek el további gazdasági károkat.

 

A jelenlegihez hasonló helyzet elkerülése érdekében átgondolt és átlátható szabályozásra van szükség. Az időben lefolytatott hatósági ellenőrzésekkel, a hiteles vizsgálati eredményekkel megelőzhető a növényi kultúrák megsemmisítésének kötelezettsége és annak valamennyi negatív következménye. A GMO mentesség büntetőjogi eszközökkel való védelme csak a jogkövető magatartás feltételeinek (gyors és megbízható vizsgálatok) megteremtésével együtt lehet indokolt és eredményes.

 

 A MOSZ a tisztánlátás segítése érdekében korábban már két alkalommal kérte a minisztériumot, hogy hivatalosan tájékoztassa az érdekképviseleteket, de megkeresésünkre választ nem kaptunk. Feltesszük a kérdést: miért nincs konzultáció a termelőket képviselő szakmai szervezetekkel ebben a súlyos helyzetben?

 

Budapest, 2011. július 28.

 

További felvilágosítás:                                                     

                                                                                              MOSZ Sajtóosztály

                                                                                                06-1-332-1163