Augusztus 1. – Lépéskényszerben az agrárirányítás

  A hazai termelők többsége most szembesül vele, hogy az agrártámogatási rendszerben 2012-től bekövetkező drasztikus változások miatt az állattartók döntő hányada elesik azoktól a támogatásoktól (úgynevezett top-up támogatásoktól), amelyek a régi és új tagállamok között meglévő támogatáskülönbségek – legalább részleges - kiegyenlítésére szolgálnak.

 A top-up  és ezzel együtt a termeléshez kötött támogatások megszűnése  több tíz milliárd forint kivonását jelenti az ágazatból, ami rendkívül nehéz helyzetbe hozza az állattenyésztő ágazatok jelentős részét (különösen a tejtermelőket, húsmarha és juhtartókat), valamint egyes növénytermesztési ágazatokat is.

 
Drasztikus visszaesés következhet be az ágazatok kibocsátásában, ami munkahelyek megszűnésével, vidéki régiók elnéptelenedésével jár együtt. Ez szöges ellentétben áll a Nemzeti Vidékstratégiai Koncepcióban megfogalmazott azon törekvéssel, miszerint az állattenyésztés és növénytermesztés arányát helyre kell állítani és a foglalkoztató, a vidék népességmegtartó képességét segítő ágazatok helyzetét kell javítani.

 
A támogatások 2012-es leépülése elkerülhető lenne, ha Magyarország az
EU 17 tagállamában már hosszú évek óta alkalmazott támogatási rendszerhez igazítaná a saját rendszerét.

Az erre vonatkozó döntést legkésőbb 2011. augusztus 1-ig kellene bejelentenie Magyarországnak az EU-hoz. Ezzel a lépéssel az is biztosítható lenne, hogy az állattenyésztési ágazatok támogatottsága a Közös Agrárpolitika 2014-től várható átalakulásával se szűnjön meg.

 
Átmeneti, részleges megoldásra – a támogatások lényegesen csökkentett összegű folyósítására – a jelenlegi rendszer keretein belül is van lehetőség, azonban ha élni akarunk ezzel az opcióval, azt augusztus 1-ig szintén be kell jelenteni az Európai Bizottságnak. Ez a konstrukció – ami egyrészt jelentősen csökkenti a termelők támogatását, másrészt pedig bizonytalanná (előfordulhat, hogy lehetetlenné) teszi a 2013 utáni ágazati preferenciák érvényesítését – feltehetőleg csak 2 évig alkalmazható, így a termelőknek 4 év alatt 3 féle támogatási rendszerhez kell alkalmazkodniuk, ami teljesen kiszámíthatatlan viszonyokat teremt. Ráadásul 2012-től át kell térnünk az üzemi szintű szabályozásra, ami 2014-től újabb jelentős változásokon fog átesni.

 
A Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége (MOSZ) a várható kedvezőtlen ágazati hatások mérséklése, valamint a hazai költségvetést érintő következmények miatt levélben kereste meg Fazekas Sándor és Matolcsy György miniszter urakat.

A MOSZ arra kéri a döntéshozókat, fontolják meg annak a lehetőséget, hogy a hazai támogatási rendszert az EU tagállamok többsége által használt struktúrához igazítsák. Ne szalasszuk el azt a lehetőséget, hogy a támogatásokat kiszámíthatóvá, 2013 után is alkalmazhatóvá tegyük.

 
Az érintett ágazatoknak jelen körülmények között erre óriási szüksége lenne.

 
Budapest, 2011. július 22.

 

 Bővebb felvilágosítást ad:      Horváth Gábor             tel.: 06 1 353-1999
    

                                               Dr. Máhr András                   tel.: 06 1 332-1153