Elnökségi határozat a kamarai törvényről

A MOSZ Elnöksége elutasítja a vidékfejlesztési, agrár- és élelmiszergazdasági kamarákról szóló törvénytervezetet.

 

1.)  Nem ért egyet – a korábban éppen a FIDESZ kormány által megszüntetett – kötelező kamarai tagság visszaállításával.

 

2.)  A MOSZ, mint a mezőgazdasági árutermelő társas vállalkozások érdekképviselete, szükségesnek tartja, hogy a törvény olyan szervezeti és választási szabályokat tartalmazzon, ami biztosítja a kamarai tagok egyes csoportjai (őstermelők, vállalkozók, társas vállalkozások) gazdasági súlyával arányos képviseletét a döntéshozatali eljárásokban.

 

3.)  Elutasítja, hogy a kamarák fenntartása egy szűk kört terheljen, irreálisan magas tagdíjfizetési kötelezettség mellett. Javasolja, hogy - a kereskedelmi és iparkamarához hasonlóan – minden tagot egységes tagdíjfizetési kötelezettség terheljen. Figyelemmel az ágazat jövedelmezőségére a tagdíj mértéke nem haladhatja meg az ipari és kereskedelmi kamaránál javasolt 5000 forintos mértéket.

 

4.)  Elfogadhatatlan, hogy még az ipari és kereskedelmi kamarák tagjai befizetett tagdíjukat az adójukból levonhatják, addig az agrárkamara tagjait ilyen jogosultság nem illeti meg.

 

5.)  Nem ért egyet azzal, hogy az agrárpiaci rendtartásról szóló törvény módosításával megszűnjenek a ma működő termékpálya bizottságok és helyüket a kamarai szakágazati termékpálya bizottságok vegyék át.

 

A MOSZ Elnöksége nem zárkózik el attól, hogy a kereskedelmi és iparkamara mellett önálló agrárkamara működjön. Amennyiben azonban a jelenlegi diszkriminatív, aránytalan és túlzott mértékű tagdíjfizetési kötelezettség, valamint választási szabályok alapjaiban nem változnak meg, úgy egyetért több munkaadói érdekképviselet és az iparkamara azon javaslatával, hogy egy egységes kereskedelmi-, ipari- és agrárkamara alakuljon, azaz ne legyen önálló vidékfejlesztési, agrár- és élelmiszergazdasági kamara.

 

A MOSZ Elnöksége felkéri a MOSZ, valamint a TESZÖV-ök szakapparátusát - függetlenül a kialakított állásponttól -, hogy készüljenek fel az esetleges kamarai választásokból adódó feladatokra és lista állításra.