Vélemény a kamarai tervezetről

Elutasítjuk a vidékfejlesztési, agrár- és élelmiszergazdasági kamarákról szóló törvénytervezetet jelenlegi formájában - A MOSZ észrevételei a készülő tervezethez.

 

Dr. Simon Attila úr

helyettes államtitkár részére

 

Vidékfejlesztési Minisztérium

B u d a p e s t

 

Tisztelt helyettes Államtitkár Úr!

 

*Elektronikus úton* megkapott „a vidékfejlesztési, agrár- és élelmiszergazdasági kamarákról szóló törvény tervezetéhez” az alábbi észrevételeket tesszük:

 

1.)   Nem értünk egyet, azzal hogy, a kamarák fenntartása kizárólag egy szűk kört terheljen, irreális tagdíjfizetési kötelezettség mellett. A különböző felmérések szerint – kötelezető kamarai tagság esetén – a kamarának 5-600 ezer agrárgazdálkodói tagja lenne, míg ebből tagdíjfizetésre számításaink szerint mintegy 6 ezer tag lenne kötelezett, esetenként több millió, akár több tízmillió forintos nagyságrendben. Ez nincs szinkronban sem az ágazat jövedelemtermelő képességével, sem az ipari- és kereskedelmi kamara törvénytervezetében szereplő mindenkit terhelő egységes 5000 forintos tagdíjjal.

Javasoljuk, hogy – szinkronban az Ipari– és kereskedelmi kamara javaslatával – a tagdíjfizetési kötelezettség terjedjen ki minden tagra, legyen egységes, és mértéke ne haladja meg az Ipari- és kereskedelmi kamaránál javasolt 5000 forintos mértéket.

 

2.)   Nem értünk egyet a jelenlegi választási rendszerre vonatkozó javaslattal. A rendszer megítélésünk szerint azzal jár, hogy a mezőgazdasági kis- és középvállalkozások a kamara különböző testületeiben gyakorlatilag nem képviseltethetik magukat, miközben a tagdíjfizetésre ők lennének kötelezettek. A MOSZ szükségesnek tartja, hogy a törvény olyan szervezeti és választási szabályokat tartalmazzon, ami biztosítja a kamarai tagok egyes csoportjai (őstermelők, egyéni vállalkozók, jogi személyiségű kis- és közepes társas vállalkozások stb.) gazdasági súlyúkkal arányos képviselethez juthassanak a döntéshozatali eljárásokban, a különböző kamarai testületekben.

 

3.)   Javasoljuk, hogy az ipari- és kereskedelmi kamarai törvény-tervezettel szinkronban a befizetett agrárkamarai tagdíj is legyen levonható a gazdálkodók adójából.

 

4.)   Egyetértünk azzal, hogy az agrárkamarán belül szakágazati termékpálya bizottságok alakuljanak. Ezek azonban nem helyettesíthetik az agrárpiaci rendtartásról szóló törvény alapján működő, a termékpálya minden szereplőjét felölelő Termékpálya Bizottságokat. Ennek megfelelően nem értünk egyet azzal, hogy a kamarai törvénytervezet a rendtartási törvény alapján működő Termékpálya Bizottságokat megszüntetni javasolja.

 

5.)   A kötelező kamarai tagságot az 1998-2002 között működő FIDESZ kormány szüntette meg. Nem látjuk annak indokait, miért szükséges a kötelező kamarai tagság visszaállítása.

 

 

A fentiek alapján a vidékfejlesztési, agrár- és élelmiszergazdasági kamarákról szóló törvénytervezetet jelenlegi formájában elutasítjuk.

 

 

Budapest, 2011. május 13.

 

 

                                               Üdvözlettel:

 

                                                                                      Dr. Máhr András

                                                                                       főtitkárhelyettes