Sajtóközlemény - vis maior szerződéskötés

 Terményt követelnek azoktól a gazdálkodóktól, akiknek a termését elmosta az ár- és belvíz, elverte a jégeső, elpusztította a szélvihar.A közvélemény elõtt is ismert, hogy a szélsõséges idõjárás miatt ez évben jelentõs terméskieséssel együtt járó károkat szenvedtek el a gazdálkodók. Mintegy 200 ezer hektár mezõgazdasági területen nyílt vízborítás volt és további 400-500 ezer hektár területen a víztelítettség miatt mûvelhetetlenek voltak a területek és elpusztultak a növények.

Ezen túlmenõen, kiterjedt területeket sújtottak jég- és viharkárok, sok helyütt megsemmisült a növényállomány és ennek következtében tetemes terméscsökkenés következett be. Több esetben a lakosság és a települések védelme érdekében mezõgazdasági termõterületekre engedték a vizet, a nagyobb katasztrófák megelõzése érdekében.

Ezek a vis maior események okozzák a korábban megkötött terményértékesítési szerzõdések teljesítésének nehézségeit, egyes esetekben teljes ellehetetlenülését.A vis maior eseményeket és azok tényleges hatásait az állami hatóságok megfelelõ ellenõrzés után elismerik (MgSzH, MVH) és ennek alapján az állami és uniós kötelezettségek teljesítésekor figyelembe veszik.Megdöbbentõ, hogy egyes, a mezõgazdasági termelõk helyzetét jól ismerõ kereskedõk és feldolgozók figyelmen kívül hagyják a természeti katasztrófák hatásait, nem tárgyalnak az érintett termelõkkel, terményt és kötbért követelnek tõlük a szerzõdésre való hivatkozással.Ebben a helyzetben a Mezõgazdasági Szövetkezõk és Termelõk Országos Szövetsége (MOSZ) szerint szükséges és helyénvaló volt a Vidékfejlesztési Minisztérium közleménye, álláspontjának ismertetése, mely szerint elfogadhatatlan, hogy egyes terményfelvásárlók figyelmen kívül hagyják a gazdálkodókat sújtó vis maior helyzetet és meg nem termelt terményt valamint kötbért követelnek tõlük.A tárgyalástól mereven elzárkózó és vonakodó kereskedõket a MOSZ emlékezteti a két évvel ezelõtti, a mostanival ellentétes helyzetre. Akkor a kereskedõk a szerzõdésben korábban rögzített magas árakat a termelõkre kényszerített szerzõdésmódosítással egyoldalúan csökkentették, vagyis „lenyomták a termelõk torkán”. Az akkori helyzet nem a természeti csapások következtében alakult ki, hanem a kereskedõk, feldolgozók elszámították magukat a piaci ár vonatkozásában és annak alapján kötöttek szerzõdést. A kényszerített szerzõdésmódosítást a mûködõképességük fenntartására irányuló intézkedésként indokolták.Ennek tükrében különösen érthetetlen, hogy miért nem fogadják el, az európai gyakorlatban jól ismert, a rendkívüli idõjárás következtében kialakult helyzetet indokként?Ezért a MOSZ megalapozottnak tartja a Vidékfejlesztési Minisztérium figyelemfelhívását, mely szerint valamennyi jogviszonyra kiterjedõ körülményként kell értelmezni a vis maior esemény bekövetkeztét.Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a vis maior események, köztük a rendkívüli idõjárás okozta fizikai és gazdasági ellehetetlenülés jogi kategória és ennek alapján a szerzõdések módosítása a gazdaság valamennyi érintett szereplõjének az érdeke is.Elítéljük, az egyes kereskedõk tárgyalásokat elutasító gyakorlatát, és visszautasítjuk a Magyar Gabonafeldolgozók, Takarmánygyártók és - Kereskedõk Szövetsége közleményében feltételezett rosszhiszemûséget, amely szerint vélelmezik, hogy a vis maior igazolásokkal csalást és közokirat hamísítást követnének el.

Az ilyen gondolkodás nem az együttmûködés és a megoldás irányába hat, hanem a kapcsolatok rombolására irányul.

Budapest, 2010. szeptember 14.

További felvilágosítást ad:                                             Tóth István
titkár
06-1-312-0525
06-30-9-614-999