Nyílt levél Janusz Wojciechowski mezőgazdasági biztoshoz és a magyar kormányhoz

A magyar gabonatermesztők rendkívül súlyos nehézségekkel néznek szembe. A tavalyi viszontagságos időjárási körülmények következményei - hatalmas terméskiesés és veszteségek -, valamint a termelési költségek drasztikus emelkedése eleve nehéz helyzetbe hozta a gazdákat. E mellett az ukrán gabona vámmentes behozatali lehetősége több közép- és kelet - európai tagállamban - köztük kiemelten Magyarországon, ahová az egyik legnagyobb mennyiségben érkezett ukrán gabona - letörte a piaci árakat, értékesítési zavarokat okozott és eladhatatlan készletek felhalmozódásához vezetett. A Bizottság nem hozhatja ilyen helyzetbe az uniós gazdálkodókat.

 

A Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége (MOSZ) felkéri a Bizottságot, hogy mindaddig függessze fel és ne hosszabbítsa meg az ukrán gabonafélék uniós vámmentes behozatali lehetőségét, amíg nem készül érdemi hatástanulmány a belső piacra gyakorolt hatásáról és nem kerül kidolgozásra egy mechanizmus a kárt szenvedett termelők érdemi kompenzációjára.

A közép- és kelet - európai államok közös fellépése világosan jelzi a helyzet komolyságát és az érintett termelők kétségbeesését. Elfogadhatatlan, hogy a számszerűsíthető és objektíven bizonyítható negatív hatások ellenére a magyar termelők nem részesültek a leginkább érintett tagállamoknak nyújtott - egyébként elégtelen - uniós pénzügyi támogatásból sem.

A magyarországi felvásárlási árak nem érik el a nyugat európai árszint két harmadát, ami messze az önköltség alatt van. Az új termésű búzára 68.000 Ft/tonnás (180 EUR/t) ajánlatok vannak, ami a termelők széles körének a csődjéhez vezet.

A MOSZ felkéri a magyar kormányt, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a hazai gazdálkodók is részesüljenek az uniós segítségből. Egyidejűleg kéri, hogy rendelje el már a határon minden Ukrajnából érkező gabona tétel szigorú minőségvizsgálatát (GMO mentesség, növényvédőszermaradvány, fertőzések stb.), amit a termelési feltételekben meglévő, a szigorú hazai követelményektől jócskán elmaradó ukrán előírások is indokolnak.

A kormány szerezzen érvényt - a lengyel intézkedésekhez hasonlóan - annak a célkitűzésnek, hogy az ukrán gabona a szolidaritási folyosón keresztül ténylegesen elhagyja az unió piacát és az eredeti célpiacaira kerüljön. Ennek érdekében a szállítmányokat le kell plombálni és szigorú nyomonkövetést kell előírni, amit hatóságilag ellenőrizni kell.

Amennyiben az unió továbbra sem kompenzálja magyar gazdálkodókat, a MOSZ felkéri a kormányt, hogy a hazai termelőket a gabonafélékre meghatározott - a kormány által meghirdetett, piacinak tekintett - referenciaár 80%-os mértékéig kompenzálja.

Rendkívül nehéz év van a gazdálkodók mögött. Az idei évi kilátások sem kedvezőek. Érdemi segítség nélkül a magyarországi gabonatermelők jelentős része veszteségessé válik, a csőd és felszámolás veszélye fenyegeti őket. Ha ez bekövetkezik, az együtt jár az agrárgazdaság versenyképességének további romlásával és veszélyezteti a hazai élelmiszerellátás biztonságát is.

Az lenne a minimum, hogy az EU nem nehezíti tovább a saját termelői sorsát, a magyar kormány pedig érdemi lépéseket tesz a kialakult helyzet feloldása érdekében.

Budapest, 2023. április 6.

Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők

        Országos Szövetsége (MOSZ)