Magyarország jogállam

Az Országgyûlés 2008. október 20-án törvényt fogadott el az egységes mezõgazdasági támogatási rendszer (SPS) bevezetésérõl és mûködésérõl. A köztársasági elnök kifogást emelt a törvény egyes rendelkezései ellen az Alkotmánybíróságnál. A testület ahelyett, hogy az ügy jelentõségére tekintettel soron kívül tárgyalta volna azt, egy évig még csak napirendre sem vette!

 

Kihez lehet fordulni, ha az Alkotmánybíróság nem hajlandó dönteni? A legfelsõbb bírói testület lassúságával, döntésképtelenségével visszafordíthatatlan károkat okoz olyan ágazatoknak, amelyek sok ezer családnak jelentik az egyetlen megélhetési lehetõséget.

Kit terhel a felelõsség azért, hogy kilátástalanságban vannak a termelõk, már több mint egy éve? Nem tudják, milyen támogatási rendszerre kell berendezkedniük. A növénytermesztésben és az állattenyésztésben elõre kell tervezni, ami az Alkotmánybíróság halogató magatartása miatt nem lehetséges.

A törvény megfelel az Európai Unió jogszabályainak. 17 tagállam több éve alkalmazza ezt a rendszert. Sehol sem merült fel a hazaihoz hasonló alkotmányossági aggály. A rendszer igazítható a hazai sajátosságokhoz!

Az SPS bevezetésének újabb elhalasztása a gyepre alapozott, környezetkímélõ állattenyésztési ágazatok (húsmarha és juh) leépülését eredményezi, csökkenti a takarmánytermesztést, sújtja az ezekre épülõ feldolgozóipart, hátrányosan érinti a dohány, a rizs, a cukorrépa termelõket, összességében több tízezer vidéki munkahely megszûnéséhez vezet, ez a vidék elnéptelenedését is okozhatja.

Az SPS bevezetése gazdasági és nem politikai kérdés!
Felelõsség terheli az Alkotmánybíróságot, amely idõhúzással asszisztál az SPS bevezetése körül kialakult politikai vitához, a bevezetés szabotálásához.

Kérjük az Alkotmánybíróságot, hogy vegye figyelembe az SPS bevezetésével kapcsolatos érveket és mielõbbi döntésével tegye lehetõvé az errõl szóló törvény idõben való hatályba lépését!

Budapest, 2009. november 16.


Cukorrépa Termesztõk Országos Szövetsége; Húsmarhatenyésztõk, Marhahústermelõk Országos Szövetsége; Juh Terméktanács; Magyar Agrárkamara; Magyar Állattenyésztõk Szövetsége; Magyar Juh-, és Kecsketenyésztõk Szövetsége, Magyar Tarka Tenyésztõk Egyesülete, Magyar Szürke Szarvasmarhát Tenyésztõk Egyesülete, Holstein Fríz Tenyésztõk Egyesülete, Magyar Dohánytermelõk Országos Szövetsége; Magyar Parasztszövetség; Magyarországi Rizstermesztõk és Feldolgozók Országos Szövetsége; Mezõgazdasági, Erdészeti és Vízügyi Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége; Máktermelõk és Termelésszervezõk Országos Szövetsége; Mezõgazdasági Szövetkezõk és Termelõk Országos Szövetsége;
Tej Terméktanács; Vágóállat és Hús Terméktanács