Nyílt levél az Alkotmánybírósághoz

A mai napon 17 mezõgazdasági érdekképviseleti szervezet felhívására, az általuk képviselt több százezer mezõgazdasági termelõ és családjaik jövõje iránti aggodalomtól vezetve az Alkotmánybíróság székháza elõtt szervezett tiltakozó demonstráción résztvevõk az alábbi nyílt levéllel fordulnak az Alkotmánybíróság elnökéhez és tagjaihoz:

 

A mai napon 17 mezõgazdasági érdekképviseleti szervezet felhívására, az általuk képviselt több százezer mezõgazdasági termelõ és családjaik jövõje iránti aggodalomtól vezetve az Alkotmánybíróság székháza elõtt szervezett tiltakozó demonstráción résztvevõk az alábbi nyílt levéllel fordulnak az Alkotmánybíróság elnökéhez és tagjaihoz:

Tiltakozunk az ellen, hogy az Alkotmánybíróság több mint egy éve halogatja az egységes gazdaságtámogatási rendszer bevezetésérõl elfogadott törvény ellen a köztársasági elnök által benyújtott kifogások elbírálását.
Elfogadhatatlannak, a mezõgazdaság, a vidék jövõje iránti közömbösség vagy tudatos idõhúzás jelének tartjuk, hogy a bíróság saját közleménye szerint is egy év után még csak a probléma feltárását tûzte napirendre. Érthetetlen és mondvacsinált probléma annak a kérdésnek a megválaszolása, hogy amit az Európai Unió jogszabályai alapján 17 tagország, köztük két új tagállam alkalmaz, miért ütközne a magyar alkotmányba? Meggyõzõdésünk, hogy ennek a kérdésnek a megválaszolása nem jogi felkészültséget, hanem szándékot kíván, míg ez a jogászkodás az egyenes állásfoglalás elkerülését leplezi.

Számunkra ez életbevágó, a megszerzett jogainkat érintõ kérdés. Elvárjuk, állampolgári jogunkon követeljük, hogy az Alkotmánybíróság teljesítse a kötelezettségét a jogbiztonság védelmére. A törvények minden, az állampolgárok pénzébõl fenntartott állami szervezettõl, megkövetelik, hogy feladataikat rendeltetésüknek megfelelõen, a közérdeket szem elõtt tartva teljesítsék. Az Alkotmánybíróság sem helyezheti magát a jogállamiság alapvetõ követelménye fölé csak azért, mert a jogalkotók eddig nem voltak képesek, vagy nem akarták szabályozni a mûködését.

A demonstrációval és a nyílt levéllel nem a bíróság döntését kívánjuk befolyásolni.
Ugyanakkor meggyõzõdésünk, hogy az Alkotmánybíróság nem hozhat az Európai Unió közös agrárpolitikáját meghatározó szabályokkal ellentétes döntést. Az is döntés azonban és ezért óriási felelõsség terheli a bíróságot, ha a halogatással ténylegesen megakadályozza a törvény hatályba lépését és ezzel a magyar mezõgazdaságot, egy olyan pályára taszítja, ami a termelés és a termelõk tönkretételéhez vezet. Ezért ismételten kérjük, hogy ennek a felelõsségnek a tudatában mielõbb teljesítse az alkotmányos kötelezettségét és hozza meg a döntését.

Nem került volna sor erre a fellépésre, ha az Alkotmánybíróság elnöke kérésünkre alkalmat adott volna arra, hogy közvetlenül ismertessük az eljárás sürgetésének indokait. Ennek híján kényszerültünk arra, hogy nyilvánosan követeljük a tisztességes eljáráshoz való állampolgári jogunk érvényesülését.


Budapest, 2009. november 16.


Cukorrépa Termesztõk Országos Szövetsége; Húsmarhatenyésztõk, Marhahústermelõk Országos Szövetsége; Juh Terméktanács; Magyar Agrárkamara; Magyar Állattenyésztõk Szövetsége; Magyar Juh-, és Kecsketenyésztõk Szövetsége, Magyar Tarka Tenyésztõk Egyesülete, Magyar Szürke Szarvasmarhát Tenyésztõk Egyesülete, Holstein Fríz Tenyésztõk Egyesülete, Magyar Dohánytermelõk Országos Szövetsége; Magyar Parasztszövetség; Magyarországi Rizstermesztõk és Feldolgozók Országos Szövetsége; Mezõgazdasági, Erdészeti és Vízügyi Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége; Máktermelõk és Termelésszervezõk Országos Szövetsége; Mezõgazdasági Szövetkezõk és Termelõk Országos Szövetsége; Tej Terméktanács; Vágóállat és Hús Terméktanács,