Sajtóközlemény a „Földet a megbízható spekulánsoknak” programról. A MOSZ a köztársasági elnökhöz fordult.

Az Országgyűlés 2018. december 12-én módosította a földforgalmi törvényt, valamint az agrárkamaráról szóló törvényt. A törvénymódosításokat az agrárkamara és a MAGOSZ vezetői kezdeményezték.

 

Az elfogadott törvények több millió ember alkotmányos jogait (személyes adatok védelme, tulajdonhoz való jog) sértik.

A MOSZ kifogásolja a földárak tervezett maximálását, ami csak a spekulánsoknak kedvez; a sokmillió kis földtulajdonos vagyonát viszont leértékeli. Két éve a kormány a „Földet a gazdáknak” program keretében az állami földeket piaci ár felett értékesítette. A most elfogadott törvény viszont csak áron alul engedné forgalmazni a tulajdonosok földjét. Nehéz lenne e szabályt nem a földspekuláció támogatásaként értékelni.

A MOSZ kifogásolja, hogy a törvények megszüntetik a helyi gazdáknak a települési földügyekbe való beleszólási jogát. Az elfogadott törvények az agrárkamara döntésére bízzák, hogy ki, kinek és milyen áron adhatja el a földjét. Ezt a döntést a bíróságoknak sincs joga megváltoztatni.

A most elfogadott törvények olyan személyes és vagyoni adatok megadására kötelezik az érintetteket, amelyeknek semmi köze az adott földvásárláshoz, sőt jó néhánnyal az érintettek nem is rendelkeznek. Adatokat kell szolgáltatni pl. a földszerzők közeli hozzátartozóinak a vagyonáról. Azt is vizsgálni fogják, hogy a földvásárlók és hozzátartozóik rendelkeznek-e cégekkel, s azok hol mennyi földet használnak.

Az agrárkamara már ma is többet tud a tagjairól, mint az adóhivatal. Az emberek – és nem csupán a kamarai tagok – kiszolgáltatottságát tovább növeli, hogy az új törvény értelmében az agrárkamara a megszerzett személyes és vagyoni adatokat nem csak az adott föld ügyében használhatja fel.

„És nem sejthetem, mikor lesz elég ok előkotorni azt a kartotékot, mely jogom sérti meg.” [József Attila: Levegőt! (részlet az 1935-ben írt műből)].

Gazdák, földtulajdonosok és közeli hozzátartozóik sokaságának sérülnek az alapvető jogai, ezért a MOSZ a köztársasági elnökhöz fordult az alkotmányos normakontroll érdekében.

Budapest, 2018. december 17.

További felvilágosítás:       Máhr András            06-30-9-527-920

  1. dr. Orosz Sándor 06-30-210-1133