Szabó István (1924-2017) emlékére

(A Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége megemlékezése)

2017. június 18-án 93 éves korában elhunyt Szabó István egykori termelőszövetkezeti elnök, agrárpolitikus, számos politikai tisztség viselője és a Termelőszövetkezetek Országos Tanácsának (TOT) elnöke.

A magyar mezőgazdaságban élők és dolgozók ma már jórészt nyugdíjas korú generációja számára a hatvanas évektől kezdve Szabó István neve egyet jelentett a mezőgazdaság megújulásáért, korszerűsítéséért való kiállással és annak a gyakorlati megvalósításával.

A Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége (MOSZ) a TOT jogutódjaként jött létre és mindmáig magáénak vallja a rendszerváltás előtti termelőszövetkezeti mozgalom erényeit és eredményeit, amelyek elérésében meghatározó szerepe volt Szabó Istvánnak, mint a TOT elnökének. Az érdekképviselet vezetőjeként, agrárpolitikusként nem csak a szövetkezetek és azok tagjai érdekeiért állt ki, de az egész agrárium és a vidék megbecsüléséért, jövőjéért is. Ugyanakkor gyakorlati politikus is volt, aki tudomásul vette az adottságokat, a lehetőségek korlátait. Emberi nagyságát mutatja, hogy a nevéhez is kötődő sikeres évtizedek után volt ereje a TOT 1989—ben tartott rendkívüli kongresszusán elismerni, hogy az addigi – általa is képviselt – agrárpolitika kimerítette a lehetőségeit és szükség van a megújulásra. Ennek érdekében nem csak lemondott elnöki tisztségéről, de bátorította is a tagságot az érdekképviselet megújítására is.

Bár a rendszerváltás után már csak az általa alapított és mindvégig talpon maradt KITE vezetésében vett részt, érdeklődése haláláig megmaradt az agrárium eseményei iránt és nem habozott ezekkel kapcsolatban véleményt mondani Bár nem tartott igényt a korábbi érdemei számon tartására, elismerésére, mégis már életében egyik – talán a legelismertebb – jelképe lett a magyar mezőgazdaságnak a rendszerváltással véget ért „aranykorának”.

A MOSZ, amelynek tagjai a még ma is működő termelőszövetkezetek és a korábbi szövetkezetekből alakult társaságok, feladatának és kötelességének tekinti a termelőszövetkezeti múltat jelképező Szabó István emlékének méltó megőrzését.(Kép forrása:Agroinform.hu)

Budapest, 2017. június 20.