Sajtóközlemény az SPS bevezetésérõl

Az EU megerõsítõ jogszabályra figyelemmel a termelõi érdekképviseleti szerveztek az SPS rendszer bevezetését sürgetik. Az Európai Unió Bizottsága 2009. május 6-án elfogadott egy rendeletet, ami ismételten megerõsítette az új tagállamok, köztük Magyarország jogát arra, hogy az SPS rendszer bevezetésekor „meghatározhatnak egy, az egységes támogatási rendszer alkalmazásának elsõ évét megelõzõ bázisidõszakot.” A Unió szabályai szerint – amit az unióhoz való csatlakozással Magyarország is elfogadott és az Alkotmányban rögzített - a közösségi jog felette áll a tagállamok jogalkotásának, amibõl következõen az EU rendeletben adott lehetõséggel élés nem lehet a tagállam alkotmányába ütközõ!

Az SPS rendszer bevezetését sürgetõ termelõi érdekképviseleti szervezetek – az EU megerõsítõ jogszabályára is figyelemmel – ismételten kérik az Alkotmánybíróság elnökét, hogy a testület mielõbb foglaljon állást a köztársasági elnök beadványáról, hogy idõben döntés születhessen a rendszer bevezetésérõl.


Budapest, 2009. május 12.


Baromfi Termék Tanács                    Cukorrépa Termesztõk Országos                                             Szövetsége


Gabonatermesztõk Országos    Húsmarhatenyésztõk, Marhahústermelõk
    Szövetsége                              Országos Szövetség
Juh Terméktanács                     Magyar AgrárkamaraMagyar Állattenyésztõk Szövetsége                Magyar Dohánytermelõk
                                      Országos SzövetségeMagyar Parasztszövetség     Magyarországi Rizstermesztõk és Feldolgozók Országos SzövetségeMáktermelõk és Termelésszervezõk           Mezõgazdasági Szövetkezõk
     Országos Szövetsége       és Termelõk Országos Szövetsége  Tej Terméktanács                       Vágóállat és Hús TerméktanácsMezõgazdasági, Erdészeti és Vízügyi
Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége