Közlemény Nagy Tamás sajtótájékoztatójáról

Vidékfejlesztés, mely idén elmarad?! A 2014-2020-as ciklus 3. évében – közeledve a 2017-es félidei felülvizsgálathoz – érdemes számot vetni, hogy mi történt a vidékfejlesztésben. Hogyan állnak a támogatások kifizetései? Kellene-e valamin változtatni?

 

Bár a források rendelkezésre állnak és Magyarországnak 2015. augusztus 10-e óta elfogadott Vidékfejlesztési Programja van, 2016-ban nem lesz kifizetés.

Három év eltelt a Programból, de gyakorlatilag még pályázat elbírálására nem került sor. 2016. január elsejétől elvileg fizethetőek lennének az új Vidékfejlesztési Program támogatásai, de támogatási szerződés, vagy okirat nélkül erre nincs lehetősége a Kormányzatnak. Mivel a döntések két kivételtől eltekintve (Agrár-környezetgazdálkodás, Ökológiai gazdálkodás) a mai napig nem születtek meg, így az idei évre tervezett több mint 200 Mrd Ft támogatási összeg nem kerül kifizetésre.

A ciklus feléhez közeledve a tervezett pályázatok kicsivel több, mint fele jelent meg, mely a források körülbelül háromnegyedét jelenti. Számos vidékfejlesztési szereplő számára eddig még nem jelentek meg a várva várt kiírások (pl.: LEADER, Erdészeti támogatások, Minőségi rendszerek). Az eddig megjelent pályázati felhívásokat több mint 150 alkalommal módosították.

A gazdálkodók számára segítséget nyújtó szaktanácsadás támogatása és a tanácsadók képzése kellett volna, hogy az első felhívások között jelenjen meg, ezzel szemben 2017-ig valószínűleg nem indul el a támogatott szaktanácsadási rendszer.

A beruházási támogatásokra január óta lehet benyújtani pályázatokat. Immáron 7-8 hónapja várják a döntést a pályázók. Az építési beruházások összetettsége, az eljárási szabályok változásai miatt, a 2016-ra tervezett beruházások jobb esetben elhalasztásra kerülnek 2017-re. Az őszre tervezett ültetvény-telepítésekből vélhetően szinte semmi sem fog megvalósulni. A beadott pályázatok többsége esetében még a helyszíni szemlék, hiánypótlások, adategyeztetések sem kezdődtek el, nem hogy rangsor állítására, illetve döntésre került volna sor.

Ahol már van rangsor (trágyatároló esetében már több hónapja) ott sem sikerült döntést hozni és eredményt hirdetni.

A diszkriminatív feltételek meghatározása miatt a prioritást élvező ágazatok - állattenyésztés, kertészet - résztvevői kerülnek hátrányos helyzetbe a források elosztása miatt. Nem a nagy foglalkoztatású ágazatok támogatása a cél?

A főbb problémák, melyek megoldásában azonnal cselekedni kell!

- Pályázatok feldolgozásának a felgyorsítása - IH döntések mielőbbi meghozatala – kifizetések elindítása

- Forrás allokáció igényekhez történő igazítása a VP módosításával (pl. állattenyésztés fejlesztésére 70 Mrd Ft a 2007-2013-as 280 Mrd Ft-val szemben) – a 2016-ban beérkezett igények meghaladják a 200 Mrd Ft-ot!!!

- A diszkriminatív feltételeket meg kell szüntetni (pl.: Standard Termelési Érték – STÉ) A hazai mezőgazdaság szerkezetével, adottságaival, szükségleteivel szinkronba kell hozni a feltételeket.

- A Partnerségi Megállapodás értelmében a jelenleginél bővebb érdekegyeztetést kell folytatni – ne csak egy szűk, „láthatatlan” kör vehessen részt a pályázatok kidolgozásában.

- Fel kell oldani a hivatalok közötti koordinációs problémákat. A túl sok résztvevő (MvM, FM, MVH, Széchenyi2020) között nehezen haladnak az ügyek.

- Az ügyfélszolgálatokat fejleszteni kell, fel kell gyorsítani a kérdések megválaszolását.

Bár a Vidékfejlesztési Programról szóló minisztériumi PR cikkek óriási sikerről szólnak, a gazdálkodók szemszögéből a Vidékfejlesztési Program végrehajtása egyáltalán nem így értékelhető. A pályázók az elmúlt évben keményen dolgoztak. Ideje lenne ugyanezt tenni a hivatali oldalon is! Nem csak meghirdetni, hanem végrehajtani is kellene a Vidékfejlesztési Programot!

Budapest, 2016. szeptember 22.

További információ:

Nagy Tamás                          dr. Máhr András                                      Vári Attila

          06-1-332-5515                    06309527920                                        06306554617