Figyelemfelhívás-kárenyhítési hozzájárulás befizetéséről Elektronikus Hírlevél

 Felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy a 2010. évi kárenyhítési hozzájárulás befizetésére előírt határidő hamarosan lejár!

Szeptember végéig minden pénznek be kell érkeznie a kárenyhítési alapba


Felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy a 2010. évi kárenyhítési hozzájárulás befizetésére elõírt határidõ hamarosan lejár! A befizetést a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 10032000-00281629-00000017 számú Kárenyhítési lebonyolítási számlájára banki átutalással kell befizetni úgy, hogy az összeg legkésõbb 2010. szeptember 30-áig a számlára megérkezzen. A hatályos jogszabályi rendelkezések (a 2008. évi CI. törvény, valamint a 32/2009. (III. 31.) FVM rendelet elõírásai) értelmében ugyanis kizárólag az a befizetés fogadható el, amit - az elõírt kötelezettség teljes összegére vonatkozóan - legkésõbb 2010. szeptember 30-án jóváírnak a kárenyhítési számlán. Mivel az átutalás idõszükséglete pénzintézetenként eltérõ, akár több munkanap is lehet, az átutalást javasolt legkésõbb szeptember 20-ig elindítani, hogy ez a feltétel biztonsággal teljesüljön. Különösen fontos, hogy az érintettek a fenti határidõre teljesítsék fizetési kötelezettségüket, mivel ez a kárenyhítési juttatás iránti jogosultság egyik alapfeltétele, és késedelem esetén méltányosság gyakorlására nincs lehetõség!
A kárenyhítési törvény értelmében a fizetési kötelezettségüket elmulasztóktól mindenképp be kell hajtani a hátralékot: a kárenyhítési hozzájárulás adók módjára behajtandó köztartozásnak minõsül, tehát ezt az összeget az MVH a kifizetendõ egyéb támogatásokból visszatartja, ugyanakkor ilyen esetben - a határidõ utáni fizetés következtében - a gazdálkodó a tárgyévben kárenyhítõ juttatásra nem lesz jogosult.
A nemzeti agrárkár-enyhítési rendszer - a jogszabályokban elõírt részletes feltételek teljesülése esetén - jégesõkár, fagykár, belvízkár, aszálykár bekövetkezésekor biztosít kárenyhítõ juttatást az érvényes tagsági jogviszonnyal rendelkezõ mezõgazdasági termelõk részére. A kárenyhítõ juttatás iránti igénynek tárgyév október 20-ig kell beérkeznie az igénylõ lakhelye/székhelye szerint illetékes megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalhoz.
Az igény-bejelentéshez szükséges nyomtatványok letölthetõek az internetrõl az mgszh.gov.hu oldalról a „Nyomtatványok / Letölthetõ nyomtatványok / Földmûvelésügyi és Agrár-környezetgazdálkodási Igazgatóság / Az agrárkár-enyhítési eljárásról szóló 32/2009. (III. 31.) FVM rendelet formanyomtatványai" elérési úton, vagy az alábbi közvetlen linken keresztül:
http://mgszh.gov.hu/aktualitasok/hirek_kozlemenyek/agrarkar.html

Budapest, 2010. szeptember 15.                   

Csordás Katalin