A MOSZ elnökségének 2020. szeptember 29-i ülésén hozott határozatai

A MOSZ elnökségének 6/2020. (IX. 29.) számú határozata

A MOSZ elnöksége megtárgyalta „Az átmeneti év várható szabályairól és a KAP-ot érintő döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta

 • A MOSZ Elnöksége az átmeneti év kapcsán elsődleges fontosságúnak tartja, hogy a több csatornán keresztül rendelkezésre álló - felszabaduló, visszamaradó, átmeneti évre nyújtott, helyreállítási alapban elérhető – források elsődlegesen beruházási és fejlesztési célokra kerüljenek meghirdetésre.
 • Az Elnökség szorgalmazza, hogy - összhangban a kormány szándékával – a felhasználható források a lehető leghamarabb kerüljenek meghirdetésre. A bírálati időt - más operatív programokhoz hasonlóan – 1-2 hónapra kell leszorítani, biztosítani kell, hogy minél hamarabb sor kerülhessen a támogatott beruházásokra.Ez nemzetgazdasági érdek is.
 • Az Elnökség üdvözli a 80-20%-os szabály mellőzését az újonnan meghirdetett vidékfejlesztési jogcímeknél.Ezt a diszkriminatív elemet minden, a jelenlegi VP hatálya alá tartozó, jövőben meghirdetendő támogatás esetében mellőzni kell. Az Elnökség elvárja, hogy az új KAP stratégiai terv (melynek része a vidékfejlesztési program) ne tartalmazza se ezt, se egyéb, a termelők közti diszkriminációt megvalósító előírást.
 • Az Elnökség ismételten kezdeményezi a VP támogatások igénybevételi feltételéül szabott, foglakoztatásra vonatkozó szinten tartási kötelezettség felülvizsgálatát. Ez az előírás gátolja a változó piaci viszonyokhoz való alkalmazkodást, rontja a fejlesztési lehetőségeket.
 • Az Elnökség álláspontja szerint hibás, ezért ellenzi azt a koncepciót, ami az AKG, öko programokat 1 évvel meghosszabbítja, e helyett új - 3 vagy 5 éves - programokat kell meghirdetni, mivel ez biztosíthatná a programokhoz való szélesebb körű hozzáférést.
 • Az Elnökség alapvető fontosságúnak tartja a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás folytatását, a program 2021-ben történő újbóli meghirdetését.
 • Az Elnökség nem javasolja, hogy a II. pillérből források kerüljenek átcso-portosításra az I. pillérbe, mivel ez a versenyképességüket, hatékonyságukat fejleszteni akaró gazdaságok lehetőségeit szűkítené.
 • Az Elnökség elfogadhatatlannak tartja, hogy – a MOSZ vezetése és az Agrárminisztérium között zajlott megbeszélésen rögzítettektől eltérően, az uniós szabályokat semmibe véve – Szövetségünk nem került bevonásra a KAP Stratégiai tervvel kapcsolatos egyeztetésekbe. Az Elnökség kéri, hogy ez soron kívül történjen meg.
 • Az Elnökség nem támogatja a capping alkalmazását, amennyiben mégis bevezetésre kerül, csak 100%-os munkabér kompenzáció mellett tartja azt elképzelhetőnek.
 • Az Elnökség a beruházások szinten tartása és az uniós forrásvesztés ellensúlyozása érdekében elengedhetetlennek tartja, hogy a vidékfejlesztési források nemzeti társfinanszírozási aránya legalább 30%-os legyen.
 • Az Elnökség szükségesnek tartja az átmeneti nemzeti támogatások (ÁNT) következő ciklusban történő megőrzését, kéri, hogy az Agrárminisztérium érje el a Bizottságnál ezen támogatási forma folytatását.

A MOSZ elnökségének 7/2020. (IX. 29.) számú határozata

A MOSZ elnöksége megtárgyalta „A zöld megállapodás lehetséges következményei az agrárágazatban c. előterjesztést” és az alábbi határozatot hozta

Az elnökség:

 1. Felkéri az ügyvezetést, hogy az AM-nél kezdeményezze, hogy – összhangban az átmeneti évre vonatkozó szabálytervezettel – hirdessen 3-5 évre új AKG és ÖKO programot.
 1. Felkéri az ügyintéző szervezetet, hogy együttműködve a Magyar Állatorvosi Kamarával készítsen tájékoztatót és javaslatokat a tagszervezeteknek az antimikrobiális szerek csökkentésének lehetőségéről és egyidejűleg a stratégiai tervhez kapcsolódóan kezdeményezze az AM-nél az ezeket segítő intézkedéseket.
 1. Felkéri az ügyintéző szervezetet, hogy a Növényvédelmi Szövetséggel és a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamarával együttműködve vizsgálja meg a peszticidek használatának kialakult rendszerét, vonja le a tanulságokat az engedélyezési rendszer eddigi következményeiről, valamint vizsgálja meg a tervezett peszticid-csökkentés mérték várható következményeit és tegyen javaslatot az AM irányába a negatív következmények lehetséges mérséklésére.
 1. Felkéri az ügyintéző szervezetet, hogy kezdeményezze az AM-nél hogy készüljön hatástanulmány a Zöld megállapodás magyarországi következményeiről, kiemelten, hogy ez milyen hatást gyakorolhat a vetésszerkezetre, a termésátlagokra, az élelmiszerbiztonságra, és nem utolsó sorban a termelői jövedelmekre. Egyidejűleg a hatástanulmány alapján kerüljenek bemutatásra azok a lehetséges innovációs és modernizációs eszközök, amelyekkel a következmények mérsékelhetők, valamint az ezekhez kapcsolódó ösztönzők.

Budapest, 2020. szeptember 29.

(Nagy Tamás)        (Horváth Gábor)