Szövetkezeti információk újra

A MOSZ Hírlevélben már korábban, a 2010. évi 11. és a 2011. évi 3. számokban közöltünk a tagi elszámolásokról, közösségi alapról tájékoztatókat, amelyek honlapunkon is megtalálhatók. Az utóbbi időben azonban tagszervezeteink részéről felmerültek olyan kérdések, melyekre célszerű ismét kitérnünk.

 

Bővebben...

Elszámolás a szövetkezeti tagsági jogviszony megszűnése esetén

 A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény (a továbbiakban: törvény, vagy új törvény) hatálya alá történő áttérés, előírt kötelező határidőkkel, már több éve megtörtént. Ezt követően azonban mai napig gyakori kérdés, hogy a tagsági jogviszony megszűnése mikor, milyen elszámolási kötelezettségeket jelenthet a szövetkezeteknél. Az alábbi összeállításunkban ezekkel foglalkozunk.

Bővebben...

A közösségi alap képzésének, felhasználásának és

A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény (a továbbiakban: szövetkezeti törvény, vagy törvény) rendelkezik a szövetkezetek közösségi alapjáról, az alap képzésének és felhasználásának szabályairól. Rendelkezik továbbá arról, hogy a szövetkezet átalakulása, vagy jogutód nélküli megszűnése esetén, a hitelezőkkel történő elszámolást követően, a közösségi alapot az alapszabály rendelkezése szerinti szövetkezet, vagy szövetkezeti szövetség részére kell átadni. (Minden egyéb vagyon felosztására csak ezt követően kerülhet sor.)

Bővebben...

Szövetkezeti tagi kölcsön

A szövetkezetek a tagi kölcsönnel élve a piaci hitelkamatoknál jelentősen olcsóbb „külső” forráshoz juthatnak, úgy, hogy a kölcsönt nyújtó tagjaik is jellemzően az általános betéti kamatszintnél magasabb kamathoz jutnak (még akkor is, amennyiben a plusz 5 százalékpontos felső határral nem teljes mértékben élnek).

Bővebben...