Gabonapiaci információk - 2013. június

Június közepén az őszi árpa betakarításával megkezdődtek az idei évi aratási munkák. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal adatai alapján az őszi árpa betakarítása július 15-ig a 193 009 hektár 99,4%-án, valósult meg hektáronkénti 4,46 tonnás átlaggal, így a betakarítható becsült termésmennyiség 860 ezer tonna lehet.

A káposztarepce a közel 191 ezer hektárról 79%-os betakarítás mellett 2,67 t/hektáros termésátlagot hozott az említett időpontig, ez alapján a várható termésmennyiség 510 ezer tonna körül alakul. Az őszi búza betakarításra váró 1,093 millió hektárjának július 15-ig betakarított 38%-a 4,6 t/hektáros termésátlagot produkált. A becsült betakarítható termésmennyiség mintegy 5 millió tonna körül várható. A triticale 26%-os betakarítás mellett hektáronként 4,1 tonnát hozott, a tavaszi árpa pedig 8 %-os betakarítottság mellett 3,3 tonnát ad hektáronként. A tagjaink körében végzett felmérés a hivatalhoz hasonló nagyságrendű termésvárakozást mutat.

 Míg az időjárás jórészt segíti a betakarítást, egyéb körülmények megnehezítik azt. Ilyen például az e-útdíj rendszerének bevezetése, mely nem történt zökkenőmentesen. Kezdetben nagy volt a bizonytalanság az utat használók és a hatóságok részéről is. Előfordult, hogy a felkeresett jegyző több esetben termelőktől értesült arról, hogy az útdíj-mentességi eljárás velük szemben milyen feladatokat támaszt. Az eddigi tapasztalatok alapján az e-útdíj okozta plusz terhet egyes beszállítók úgy hárítják át, hogy bár a szállítási költséget nem emelik, de az útdíj költséget teljes egészében a termelőkre hárítják. Másik példa, hogy az útdíj bevezetése előtti 17-18 Ft/km-es szállítási díjat az útdíj bevezetése után 24-25 Ft/km-es díjra emelték, mely egy Békéscsaba – Baja viszonylatban a korábbi tonnánkénti 3300 forintos díjat körülbelül 5000 forintra növeli. Az is előfordul, hogy a gabonafuvarozással foglalkozó nem vállalnak fuvart, mert nem tudnak gazdaságosan fuvarozni. Információink szerint több beszállító is jelezte már, hogy az inputanyagok áremelkedésére lehet számítani az e-útdíj bevezetése miatt. Úgy tudjuk továbbá, hogy vannak felvásárlók, akik 1-2 ezer forinttal alacsonyabb árat kínálnak a terményért tonnánként az útdíj miatt. Elmondható, hogy összességében az útdíj közvetve vagy közvetetten, de mindenkit hátrányosan érint.

A hazai és nemzetközi viszonyokról, az egyes megyékben jellemző fizikai piaci árakról bővebben a MOSZ Hírlevel  2013. évi 5. számában olvashat. További információért forduljon a MOSZ szakértőihez.

2013. július 29.

 

Csordás Katalin

1/224-0824