Körlevél a villamos energetikát intéző munkatársakhoz

Az elmúlt év során sok olyan szabályozás-változás történt a villamos energetika területén, ami jelentősen érinti munkatársaink lehetőségeit és jelentős megtakarításokra nyit kapukat.

 

Itt főleg azokra az üzemekre gondolunk, melyekben gabonaszárító berendezések működnek. Az eddig szokásos módszer (energiagazdálkodás) abból állt, hogy a Hálózathasználati Szerződésekben csak a téli-tavaszi hónapokban szükséges minimális teljesítményt kötötték le és a gabonaszárítási hónapokra „operatív többlet-teljesítményt” (előre bejelentett teljesítmény-túllépést) igényeltek. Ezt egy naptári évben csupán három hónapra lehetett kérni. Ahol ez a gabonaszárításhoz nem volt elegendő, ott vagy évre lekötötték a szárítási idényben szükséges magas teljesítményt, vagy vállalták (a három hónapon túli hónapokra) a túllépési díjak megfizetését. Mindkét módszer magas többletkiadással járt.

A MOSZ és Műszaki Választmánya, valamint a Somogy megyei mezőgazdasági villamos szakértő több éves közös együttműködésének eredményeképpen ebben az évben sikerült áttörést elérnünk ezen a területen, az un.”idényfogyasztók” esetében. A MEH, és a villamos energiaszolgáltató vállalatok közül az EON is lehetővé tették, hogy az idényfogyasztók a naptári évet a teljesítmény lekötések vonatkozásában két lépcsőre bontsák: a téli és tavaszi hónapokban szükséges alacsony teljesítmény-szintre, és a gabonaszárítási idényben (nyáron és ősszel) szükséges magas teljesítmény-szintre. (A DÉMÁSZ területén már korábban megoldhatóvá vált ezen lehetőség.)

Ezt a két lépcsős éves bontást azonban nem lehet előre lekötni a Hálózathasználati Szerződésekben (a továbbiak során: HHSZ-ekben), mert az energiaszolgáltatók ragaszkodtak a „szerződésmódosítás-„os megoldáshoz.

Az újdonság ezen a téren az, hogy míg eddig a lekötött teljesítményt csökkentő módosítást csakis az utolsó szerződés-módosítást követően, legalább 12 hónap elmúltával lehetett kérni (mindegy, hogy „felfelé” vagy „lefelé” történt-e az).  A változás szerint a teljesítmény-csökkentő módosítást egy naptári évben egy alkalommal, a HHSZ fordulónapjára lehet kérni. (E mellett természetesen megmaradt az évközi emelés lehetősége, valamint az évente három hónapra vonatkozó „operatív többletteljesítmény” igénylésének lehetősége is!)

Amikor ez a változás nyilvánosságra került, azonnal fellépett egy új probléma: a HHSZ-ek megkötésének dátuma, a „fordulónap” (az a dátum, amit az energiaszolgáltató a HHSZ tervezetre ráírt). Eddig ez közömbös volt, a naptári év bármely napja lehetett, nem volt jelentősége. Most ez a dátum egyszeriben döntő fontosságúvá vált, mert csak ezen a napon lehet csökkenteni a lekötött teljesítményt! A legtöbb gabonaszárító HHSZ-ének fordulónapja nem egyezett, - egyezik meg a gabonaszárítás befejezésének dátumával! Újabb akciók sorozata indult tehát annak érdekében, hogy mód nyíljon – legalább ez évben egy alkalommal – arra, hogy át lehessen helyezni a fordulónapot egy olyan dátumra, ami már megegyezik a gabonaszárítás befejezésének dátumával! (Ez a dátum a gabonaszárítónál általában, átlagos időjárási körülmények között december 01.!)

A közbenjárások, intézkedések sorozata végül is két igen fontos eredményt hozott: Az EON először is lehetővé tette, hogy a fogyasztók a 2013-as évben és csakis egyetlen alkalommal – áthelyezzék a HHSZ-ük fordulónapját egy olyan hónap első napjára, amikor is a gabonaszárítás már befejeződött. E fordulónap-áthelyezésének a lehetősége 2013. 12. 31-én véglegesen megszűnik! (Tehát 2013. 12. 31. előtt lépni kell, ahol ez szükséges!)

A második eredmény az lett, hogy a HHSZ-ek megkötésének dátuma elvált a fordulónap dátumától, és a fordulónap önálló „kőbevésett” szerződési adattá vált, ami független a HHSZ megkötésének dátumától és a továbbiakban nem változtatható meg!

Ezek után a teendőink egyértelműek:

Meg kell vizsgálni azt, hogy mikorra kérjük a fordulónap áthelyezését, ami egyszerű levél formájában most azonnal történik. Ez a gabonaszárítók esetében általában december 01. Itt figyelembe kell venni azt, hogy a szerződés-módosítás lehetősége mellett megmaradt a háromszor egyhavi időtartammal igénybe vehető operatív teljesítmény-igénylés lehetősége is! Tehát például, ha november végéig nem tudjuk befejezni a szárítást, akkor – ha még nem merítettük ki a háromhavi lehetőséget – operatív teljesítményt igényelhetünk december hónapra, sőt a következő év keretének terhére akár január, sőt akár február hónapra is!