Felhívás a levegőtisztaság-védelmi bírság megelőzésére

Egy megyei Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség eljárása során tapasztaltakra hívjuk fel tagjaink figyelmét, a pontforrás kibocsátás ellenőrző vizsgálattal és az azt követő bírsággal kapcsolatban.

 

 A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Kormányrendelet rendelkezik a légszennyező források kibocsátásának vizsgálati feltételeiről. A rendelet III. fejezete tartalmazza a légszennyező forrás működésének általános szabályait. A gyakorlati tapasztalatokból kiindulva azonban fontosnak tartjuk felhívni tagjaink figyelmét, hogy nem elég csupán a rendelet előírásait betartani, hanem az üzemeltetési engedélyben foglalt hatósági előírásoknak is eleget kell tenni. Ennek értelmében például egy, a légszennyező pontforráson elvégzett emisszió mérésnél nem elegendő a vizsgálati jegyzőkönyv eljuttatása a hatóságokhoz, ha a hatóság az üzemeltetési engedélyben előírta, hogy az akkreditált mérésen a felügyelőség képviselője részt kíván venni és erről a vizsgálatot megelőzően tájékoztatást is kér. Egy ilyen jogszabálysértés 500 ezer forintos bírságot is jelenthet, ezért fontos tehát, hogy a jogszabályban feltüntetett kötelezettségeken túlmenően a hatóságok által kiadott üzemeltetési engedélyek előírásai is teljesüljenek. A rendelet 9. melléklete tartalmazza azokat a további eseteket, melyek nem teljesítése bírság kiszabását vonja maga után.  Kérjük, hogy a bírságok megelőzése érdekében mindenki körültekintően járjon el a kötelezettségek számbavételénél.

Budapest, 2012. január 9.

Csordás Katalin