Földgázhasználati rendelet módosítás

A földgáz rendszerhasználati díjak alkalmazását szabályozó rendeletben szerint november és december hónapokban 0o C alatti napi átlaghőmérséklet esetén a földgáz szállítói engedélyes jogosult a lekötött kapacitás után az egész évre esedékes díjat beszedni, amennyiben a terményszárító működik.

Számos tagszervezet jelezte korábban, hogy a  kukorica nedvességtartalma miatt a betakarítási időszak elhúzódására számít, így várhatóan decemberben is szárítani kell.  A földgáz rendszerhasználati díjak alkalmazását szabályozó rendeletben szerint november és december hónapokban 0o C alatti napi átlaghőmérséklet esetén a földgáz szállítói engedélyes jogosult a lekötött kapacitás után az egész évre esedékes díjat beszedni, amennyiben a terményszárító működik.

Ennek megakadályozása érdekében tárgyalásokat folytattunk és javaslatokat tettünk a VM minisztere, államtitkára, a Magyar Energia Hivatal elnöke, valamint a Gázipari Egyesülés igazgatója részére.

Közbenjárásunkra módosult a 31/2009. (VI. 25.) KHEM számú rendeletet.

2010. december 3-án a Magyar Közlöny 183. számában megjelent a Nemzeti Fejlesztési Miniszter egyes földgázár szabályozással összefüggő 18/2010. (XII. 3.) sz. módosító rendelete.

A rendelet 7. melléklet 2.2.3. pontjában került meghatározásra az új szabályozás, mely szerint:

„Ha a 2.2.2. pont szerinti elszámolás alá vont átadási-átvételi ponton november és december hónapokban is sor került a téli időszakon kívüli időszakra vonatkozó kapacitás igénybevételére, akkor (a szerződési időszakban igénybe vett legnagyobb kapacitás és a téli időszakban igénybe vett legnagyobb kapacitás különbözetére) a rendszerhasználó az elosztási kapacitásdíjat vagy az elosztási alapdíjat – a 2.2.1. és 2.2.2. pont szerinti összegen felül – azokra a novemberi és decemberi napokra is köteles megfizetni, amelyeken az átadási-átvételi ponton földgázt vételeznek. Ha az átadási-átvételi ponton november és december hónapokban -5 oC-nál hidegebb átlaghőmérsékletű napon vagy a téli fogyasztási időszakban is történik gázvételezés, az elosztói engedélyes jogosult a téli időszakon kívüli időszakban igénybe vett legnagyobb kapacitás után az elosztási kapacitásdíjat vagy az elosztási alapdíjat – a 2.2.1. pont szerint – egész évre érvényesíteni. A rendszerhasználó által a gázévben az átadási-átvételi pontra (elosztási kapacitásdíjban vagy elosztási alapdíjban) megfizetett összeg – az esetleges pótdíjak, a kötbérek és a kártérítések figyelembevétele nélkül – legfeljebb a téli időszakon kívüli időszakban igénybe vett legnagyobb kapacitásra számított éves elosztási kapacitásdíj vagy elosztási alapdíj lehet.”

 

A rendelet értelmében jelenleg csak december hónapban érvényes a korábbi korlátozás feloldása. Így a januártól induló téli fogyasztási időszakra az eredeti szankciók érvényesek.

Minden decemberi szárítási tevékenység indítása előtt pontosítani kell a földgázkereskedővel, valamint információt kérni az aktuális napi középhőmérséklet alakulásáról.

Készítette: Krista István