A MOSZ elnökségének 2017. december 13-án hozott határozatai

18/2017. (XII. 13.) számú Elnökségi határozat

Az Elnökség megtárgyalta a: „Tájékoztató a 2018. január 1-jétől érvényes adózási változásokról” szóló előterjesztést és azt jóváhagyólag tudomásul vette.

19/2017. (XII. 13.) számú Elnökségi határozat

Az Elnökség megtárgyalta „A mezőgazdasági társas szektor eredményei és viszontagságai 2010-2017” című közgyűlési előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

Az Elnökség felhatalmazza a MOSZ Ügyvezetést, hogy a 2017. január 24-én megrendezésre kerülő MOSZ Közgyűlésre a kért módosítások és a „MOSZ agrár- és vidékpolitikai tézisei” című fejezettel kapcsolatosan a vitában elhangzott kiegészítések átvezetést követően az anyagot a Közgyűlés elé terjessze.

.

20/2017. (XII. 13.) számú Elnökségi határozat

Az Elnökség az előző ülés óta eltelt időszakra vonatkozó főtitkári beszámolót jóváhagyólag tudomásul vette.

Budapest, 2017. december 13.