A MOSZ elnökségének 2017. július 13-án hozott határozata

Az elnökség megtárgyalta a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarai választásokon való érdekképviseleti részvételről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot fogadta el:

Az elnökség 22 igen és egy ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a MOSZ kérje jelölőszervezetként való nyilvántartásba vételét az agrárgazdasági kamarai választásokon.

Budapest, 2017. július 13.

(Horváth Gábor)                                                                  (Nagy Tamás)

     főtitkár                                                                                   elnök