A MOSZ elnökségének 2017. május 31-én hozott határozatai

Az elnökség megtárgyalta „Az érdekképviselet lehetséges feladatairól az agrárkamarai választáshoz kapcsolódóan” című előterjesztést és az alábbi határozatot fogadta el:

1.  Az elnökség egyetért azzal, hogy az ügyvezető elnökség kezdeményezte a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége elnökének írott levélben a két érdekképviselet együttműködését az esedékes agrárkamarai választások során annak érdekében, hogy a társas vállalkozások gazdasági teljesítményüknek és a kamara fenntartásában viselt részükkel arányos képviseletet kapjanak az országos kamara döntéshozó testületében.

2.  Amíg a kezdeményezésre nem érkezik reális időn belül pozitív válasz, a MOSZ-nak és tagjainak arra kell készülni, hogy élve a törvényben biztosított joggal, önálló megyei jelöltlisták állításával vesz részt  a választásban.

3.  Az elnökség felkéri a területi szövetségeket, hogy minél előbb szervezzenek a megyében működő társas vállalkozások (beleértve a kamarai választási szabályok szerint a nem mezőgazdasági tevékenységet folytató, de a kamarai működésben érdekelteket is) részvételével tanácskozást a jelöltállítási és később a szavazási részvétel szervezésében való készség és képesség felmérésére.

4. A MOSZ elnöksége a MAGOSZ válaszának (vagy annak elmaradása) és a területi szövetségek visszajelzése ismeretében rendkívüli ülésen határozza meg a választáson való részvétel további feladatait. Az elnökség döntése semmiképpen nem akadályozza a területi szövetségeket a MOSZ nevében való jelöltállításban.

A MOSZ elnökségének 7/2017.  (V. 31.) számú határozata

A MOSZ elnöksége megtárgyalta a vidékfejlesztési program előrehaladásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatokat hozza:

 1. Az Elnökség felszólítja a Kormányt, hogy
 1. Az elbírált pályázatok esetében haladéktalanul hozza meg a támogatói döntéseket és a támogatói okiratokat/szerződéseket soron kívül juttassa el a nyertes pályázókhoz.
 1. Azonnali hatállyal kezdeményezze a Vidékfejlesztési Program módosítását, ennek keretében
 1. a kormány vizsgálja felül a közbeszerzési kötelezettséget és legalább azon beruházások esetén, amelyek több mint egy éve elbírálás alatt vannak e kötelezettség kerüljön eltörlésre,
 2. kerüljön eltörlésre – a fejlesztési támogatások esetén – a diszkriminatív STÉ korlát, valamint
 3. vizsgálja felül a 80-20 %-os elosztási arányt. Különösen az állattenyésztés fejlesztését célzó programok esetén biztosítsák az állattartással arányos forrás elosztást.

Az ehhez szükséges többletforrások biztosítása érdekében a Kormány vizsgálja felül azt a korábbi döntését, miszerint a társfinanszírozásra a minimális 15 %-ot biztosítja csak. Ezt a mértékét emelje meg a korábbi – és Európában szokásos – 25 %-os mértékre.

 1. A mezőgazdaság modernizálása, a tervezett fejlesztések megvalósítása érdekében – az Irányító Hatóságon keresztül - kezdeményezze a VP-n belüli források átcsoportosítását, elsősorban az állattenyésztési, valamint a kertészeti beruházások támogatási keretének növelését. A jelentős időveszteség csökkentése érdekében javasolja a közbeszerzési előírások újraszabályozását.
 1. A támogatási döntések hiányában beadott 2017. évi Egységes Kérelem részeként igényelt támogatások (pl. VP-AKG 2016; Tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás) esetleges elutasításai miatt jogszabályi garanciákkal mentesítse az érintett gazdálkodókat a szankciók alól! Az előírásokat betartó, jóhiszeműen kifizetést igénylő gazdálkodókat semmilyen hátrány sem érheti a támogatási döntések elmaradása miatt!
 1. A széttagolt intézményi rendszer (Földművelésügyi Minisztérium; Miniszterelnökség – Agrár-vidékfejlesztésért felelős Államtitkársága; Magyar Államkincstár; Kormányhivatalok, stb.) közötti együttműködést haladéktalanul javítani kell! A szükséges anyagi és technikai feltételeket elő kell teremteni. A volt Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal átalakítása nagymértékben – de nem kizárólagosan –, járult hozzá a Program késéséhez. Az elmúlt hónapok megmutatták, hogy a névtáblák cseréjével még nem oldódtak meg a problémák, továbbra sincs megfelelő előrehaladás.
 1. Ismételten felajánlja a Kormány számára az együttműködés lehetőségét. A MOSZ megalakulása óta együttműködik a Kormányzatokkal a különböző fejlesztési programok kialakításában és végrehajtásában. Kérjük a Kormányzatot, hogy a MOSZ szakmai tudásbázisát használja fel a sikeres Vidékfejlesztési Program megvalósításához. Ehhez nyitottak vagyunk mind az együttműködés, mind a konzultáció területén.
 1. Felkéri a MOSZ vezetését, hogy:
 1. a kialakult helyzetről tájékoztassa a közvéleményt;
 2. juttassa el a problémákat az érintett Minisztériumoknak és Parlamenti Pártok vezetőinek;
 3. fokozott figyelmet fordítson a Vidékfejlesztési Program alakulására és minden lehetséges eszközt ragadjon meg, hogy segítse tagjai alkalmazkodását a folyamatos változásokhoz és biztosítsa a naprakész információval való ellátásukat!

A MOSZ elnökségének 8/2017.  (V. 31.) számú határozata

Az Elnökség a minimálbér és a garantált bérminimum emelésének következményei, a foglalkoztatási szabályozás problémái c. előterjesztés alapján a következő határozatot hozta:

Az elnökség:

 1. Megállapítja, hogy a minimálbér és a garantált bérminimum emelése jelentős bérfeszültséget okozott országszerte, amely tekintettel az ágazatban kialakult helyzetre, nem csak, hogy új munkaerő bővüléssel nem járt, de veszélyezteti a megfelelő szakember utánpótlást is. 
 2. Az elnökség felkéri a MOSZ vezetését, hogy:
 • Az előterjesztés legfontosabb megállapításairól, a kialakult helyzetre való tekintettel a sajtón keresztül tájékoztassa a közvéleményt.
 • A tagszervezetek rendezett munkaügyi kapcsolatainak előmozdítása érdekében az előterjesztés, mintegy segédletként kerüljön kiküldésre minden tagszervezetnek.
 • A béremelés hatásait a továbbiakban is kövesse figyelemmel és szükség esetén segítse a tagszervezeteket, illetve tájékoztassa a döntéshozókat.

3. Felkéri a területi szövetségeket, hogy a kialakult gyakorlatok felülvizsgálata illetve a jó gyakorlatok átvétele érdekében szervezzen konzultációkat.  

 

A MOSZ elnökségének 9/2017.  (V. 31.) számú határozata

Az elnökség a 2018. évi költségvetési törvény és adótörvény tervezetekről szóló tájékoztatót jóváhagyólag tudomásul vette.

 

A MOSZ elnökségének 10/2017.  (V. 31.) számú határozata

Az elnökség a főtitkár tájékoztatását a két elnökségi ülés között végzett munkáról és aktuális kérdésekről jóváhagyóan tudomásul vette.

Budapest, 2017. május 31.

(Horváth Gábor)                                                                  (Nagy Tamás)

     főtitkár                                                                                   elnök