Monitoring adatszolgáltatás

Megjelent a 28/2012. (II. 10.) számú MVH Közlemény, mely az ÚMVP támogatásból részesült kedvezményezettek Monitoring adatszolgáltatási kötelezettségét szabályozza. Február 13.-től Március 12.-ig kell az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP), az áthúzódó Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) és a Halászati Operatív Program (HOP) támogatásában részesülő gazdálkodóknak teljesíteni a monitoring adatszolgáltatást.

 

 

Az adatszolgáltatási kötelezettségnek kizárólag elektronikus úton, az Ügyfélkapun keresztül lehet eleget tenni. Ezt a gazdálkodó saját maga, vagy meghatalmazott útján is teljesítheti – ekkor azonban a Meghatalmazást papír alapon is el kell juttatni az MVH-ba. Az adatszolgáltatás ügyfélkapus azonosítás után a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal internetes honlapján található e-Monitoring oldal segítségével tehető meg.

A VM és az MVH – elfogadva bürokráciacsökkentési kezdeményezéseinket - jelentősen csökkentette a benyújtandó adatok számát, illetve több intézkedés esetében – mivel rendelkezésre állnak az adatok az MVH rendszerében – nem kell adatot közölni.

Nem kell adatot közölni a következő jogcímek esetében:

 • a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet keretében igénybe vett támogatások,
 • a termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 59/2007. (VII. 10.) FVM rendelet keretében igénybe vett támogatások,
 • az ÚMVP I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet keretében igénybe vett támogatások,
 • a mezőgazdasági utak fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 125/2009. (IX. 29.) FVM rendelet keretében igénybe vett támogatások,
 • a Natura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól szóló 128/2007. (X. 31.) FVM rendelet keretében igénybe vett támogatások,
 • a 1698/2005/EK tanácsi rendelet 59. cikke szerinti készségek elsajátítására, ösztönzésére és végrehajtására igénybe vehető támogatás részletes feltételeiről szóló 79/2007. (VII. 30.) FVM rendelet keretében igénybe vett támogatások,
 • a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 33/2011. (IV. 28.) VM rendelet keretében igénybe vett támogatások,
 • a nem termelő mezőgazdasági beruházásokhoz nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 33/2008. (III. 27.) FVM rendelet keretében igénybe vett támogatások,
 • az erdőszerkezet átalakításához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2009. (X. 22.) FVM rendelet keretében igénybe vett támogatások,
 • az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet keretében igénybe vett támogatások,
 • a védett, őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet keretében igénybe vett támogatások,
 • a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet keretében igénybe vett támogatások,
 • a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a növényi genetikai erőforrások és mikroorganizmusok ex situ megőrzéséhez nyújtandó támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 53/2011. (VI. 10.) VM rendelet keretében igénybe vett támogatások,
 • a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás részletes feltételeiről szóló 18/2011. (III. 9.) VM rendelet keretében igénybe vett támogatások
 • a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet keretében igénybe vett támogatások.

A gazdálkodónak valamennyi érintett jogcíme esetében eleget kell tenni az adatközlési kötelezettségének! Az MVH azt a gazdálkodót, aki a teljes körű adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy azt hibásan, valótlan adattartalommal, hiányosan vagy nem az előírt módon teljesíti, mulasztási bírsággal sújtja.

Az MVH Közleménye teljes terjedelmében ide kattintva olvasható.

                                                                

             Vári Attila

MOSZ TSZK szaktanácsadó

 

Budapest, 2012. február 14.