2017. január 2-ig be kell adni a sertés és baromfi állatjóléti támogatási kérelmeket

Felhívjuk a sertés- és baromfitartók figyelmét, hogy 2017-ben állatjóléti támogatás igénybevételére kizárólag akkor lesznek jogosultak, ha 2016. december 7. és 2016. december 31. között sertés, illetve baromfi állatjóléti támogatási kérelmet nyújtanak be. (December 31. munkaszüneti napra esik, így a kérelem még 2017. január 2-án is postára adható.)

A sertés állatjóléti támogatás igénybevételéhez a támogatási kérelem formanyomtatványa a 154/2015. (XII. 7.) MVH közleményben, a baromfi állatjóléti támogatásé pedig a 155/2015. (XII. 7.) MVH közleményben érhető el.

A sertés állatjóléti támogatási kérelemhez csatolni kell az állattartó telep fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságának (megyei kormányhivatal) eredeti igazolását az ENAR nyilvántartásba bejelentett vágósertés férőhely kapacitása alapján megállapított maximálisan tartható vágósertés létszámról darabszámba kifejezve, valamint nagyvállalkozásnak minősülő igénylő esetén a megyei kormányhivatal eredeti igazolását arról, hogy az igénylő részvétele a támogatási programban indokolt.

A baromfi állatjóléti támogatási kérelemhez csatolni kell a Baromfi Termék Tanács eredeti igazolását az igénylő által az adott tartási hely férőhely kapacitása alapján megállapított, maximálisan tartható baromfi létszámról darabszámban kifejezve, valamint az igénylő tevékenységének megfelelő, az érintett termékpályán működő, nyitott tagsággal rendelkező államilag elismert TCS, BÉSZ, tenyésztő szervezet, terméktanács vagy szakmai szervezet eredeti igazolását arról, hogy az igénylő érvényes tagsággal rendelkezik. Nagyvállalkozásnak minősülő igénylő esetén a megyei kormányhivatal eredeti igazolását arról, hogy az igénylő részvétele a támogatási programban indokolt.

A támogatás igénybevételének feltétele, hogy az állattartó vállalja a támogatási kérelemben megjelölt jogcím szerinti tevékenységnek a támogatási kérelem benyújtásától számított legalább 5 éven át történő folytatását.