A szövetkezeti közösségi alap felhasználásának szabályai

A közösségi alap intézményét a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény (Szvt.) vezette be és azóta is számtalan probléma forrásául szolgál. A 2013-ban hatályba lépett Polgári törvénykönyv (Ptk.) sem könnyítette meg a szövetkezetek helyzetét a közösségi alap felhasználásával kapcsolatban, miközben a közösségi alap terhére adható juttatásokhoz kapcsolódó kedvezmények köre is folyamatosan szűkül.

A cikk teljes terjedelemben a MOSZ Hírlevél 2017. évi 3. számában olvasható.