FELHÍVÁS Önkéntes Nyugdíjpénztári megtakarításra

Napjaink egyik fontos, nélkülözhetetlen társadalmi kérdése a nyugdíjas élethelyzetre való felkészülés. Látható, hogy az aktív keresethez képest csökkenő állami ellátást egy biztonságos megtakarítással kell kiegészíteni. Ennek egyik fontos pillére a már több mint 20 éve működő Önkéntes Nyugdíjpénztári rendszer, melynek elterjedését alapítása óta különböző mértékben, de törvényi kedvezményekkel támogat a szabályozás. Az agrár foglalkoztatók és munkavállalók részére alapítottuk már 1995 évben a Mező Nyugdíjpénztárt, mely országos kiterjedésű, nyitott pénztárrá vált. Működésünk alatt több mint 7000 fő jogosult részére teljesítettünk kifizetést és ma is biztonságosan kezeljük mintegy 4500 fő megtakarítását.

Az országgyűlés elfogadta a 2017 évi adó és járulék szabályokat és ebben jelentősen szűkítette a munkáltató által béren kívüli adható juttatásokat. Lényegi változás, hogy a kedvezőbb adózású körben (juttatás 1,18 szorosa után 15 % Szja és 14 % EHO = 34,22 %) új elemként évi 100 ezer Ft pénzjuttatás, - amely nyugdíj és ellátás alapot nem képez - és a SZÉP kártya lehetősége maradt. Minden más korábbi juttatás – közte a nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulás – továbbra is adható, de átkerült a magasabb adóterhet viselő (juttatás 1,18 szorosa után 15 % Szja és 22 % EHO = 43,66 %) „egyéb” kategóriába. Változatlan maradt az a kiemelt kedvezmény, hogy a magánszemélyeket saját befizetésük után 20 %, (legfeljebb évi 150 ezer Ft) adó visszatérítés illeti meg, mely pénztári számlájukon kerül jóváírásra. Így 100 ezer Ft befizetés után az állami támogatással 120 ezer Ft-al gyarapodik a pénztártag megtakarítása.

Felhívással fordulunk a Mező Nyugdíjpénztár munkáltatói tagjaihoz:

A némileg magasabb adóteher mellett továbbra is tartsák fenn a munkáltatói hozzájárulást. Mérlegeljék, hogy 2016 évben is az összes kedvezményes juttatás legfeljebb 200 ezer Ft-ig állt fenn, így több munkáltatónk már eddig is magasabb adóterhet vállalt. Mérlegeljék, hogy a nyugdíjpénztári hozzájárulás – bár a dolgozónak nem azonnali jövedelem – lényegesen kevesebb adó és járulékterhet visel, mint azonos nettó bér. Nettó 100.000 Ft juttatás munkabér esetén 185.714 Ft, munkáltatói hozzájárulás esetén 143.660 Ft munkáltatói költséggel biztosítható. Kérjük, hogy ösztönözzék és tájékoztassák dolgozóikat, hogy saját, akár eseti pénztári befizetést teljesítsenek a jelentős adó visszatérítés kihasználására.

Felhívással fordulunk a Mező Nyugdíjpénztár pénzártagjaihoz:

Fontolják meg és éljenek a saját pénztári befizetés után járó 20 %-os adó visszatérítéssel.  Pénztárunkban a havi rendszeres tagdíjon felül bármikor, bármekkora összegben lehetőség van egyéni, eseti befizetést teljesíteni. A visszatérítés a fizetendő adóból legfeljebb 150 ezer Ft lehet, mely 750 ezer Ft egyéni befizetéssel érhető el. Ez a lehetőség külön is előnyös a nyugdíjhoz közel állók számára, de a fiatalabb korosztály sem önmagától vonja meg a megtakarítását, hanem jelentősen gyarapítva nyugdíjas élethelyzetéhez teremt biztonságot. Külön is kiemeljük, hogy a visszatérítési lehetőség ez évi adóból is megilleti az egyéni befizetést teljesítő pénztártagokat, ha annak összege december 31-ig a pénztárba beérkezik.

Felhívással fordulunk mindazokhoz a munkáltatókhoz és magánszemélyekhez, akik önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítás lehetőségével eddig nem éltek, vagy máshova teljesítettek:

Kérjük, hogy felhívásunkat juttassák el a tagokhoz és kérdés esetén kérjenek információt, tájékoztatást a Mező Nyugdíjpénztár működéséről, eredményeiről. Hasonlítsák össze eredményeinket más pénztárak teljesítményével. Pénztárunk vezetését (Igazgatótanács, Ellenőrző Bizottság) a legnagyobb agrármunkáltatók vezetői alkotják. Ez egyik legfőbb garanciája a tagság érdekeit szem előtt tartó vagyonkezelésünknek, biztonságos befektetési politikánknak és eredményes működésünknek.

Információval rendelkezésre állunk:                    Mező Nyugdíjpénztár

                                                                                              7623 Pécs, Köztársaság tér 2.

                                                                                              E-mail: mezonyug@t-online           

                                                                                              Telefon: 72/515-623, 72/211-073, 72/ 515-622