Igényelhetőek az átmeneti ágazati támogatások

Felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy megjelentek az átmeneti ágazati támogatások! Az első körben igényelhető támogatásokhoz - sertés, baromfi, élelmiszerfeldolgozás, egyes kertészeti tevékenységek, halgazdálkodás - a támogatási kérelem beadásához szükséges kincstári közlemények is megjelentek.

Támogatást igényelhetnek a: 

 • sertéstartók,
 • baromfitartók,
 • élelmiszer feldolgozást végzők,
 • egyes kertészeti tevékenységet folytatók,
 • anyajuhtartók,
 • anyatehéntartók,
 • tejhasznú tehéntartók,
 • egyes zöldségnövények termesztését végzők,
 • méhállománnyal rendelkezők,
 • halgazdálkodást folytatók,
 • lótenyésztést végzők.

 Az Európai Unió a koronavírus járványra tekintettel lehetővé tette, hogy a tagállamok átmeneti állami támogatást nyújthassanak. A vissza nem térítendő támogatás maximális összege a mezőgazdasági ágazatban 100.000 euró, a halászati ágazatban 120.000 euró, a feldolgozói és forgalmazói szektorban pedig legfeljebb 800.000 euró.

A Nemzeti Élelmiszergazdasági Válságkezelő Program és a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a magyar kormány 25 milliárd forintot biztosít a mezőgazdasági ágazatnak átmeneti támogatás folyósítására.

Az átmeneti támogatás igénybevételének általános szabályait a 20/2020 (VI.19.) AM rendelet tartalmazza. Ez alapján azonos elszámolható költségek esetén a mezőgazdasági átmeneti támogatás a mezőgazdasági de minimis támogatással az átmeneti mezőgazdasági támogatás keretösszegéig (100 000 €-ig) halmozható. Vagyis ha valaki már kimerítette a 25.000 eurós mezőgazdasági de minimis keretét pl. a sertés állatjóléti támogatással, azon a jogcímen már csak 75.000 euró támogatást vehet igénybe.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a beadási határidők igen szorosak, számos jogcímnél július 12-ig be kell nyújtani a kérelmeket.

 

Sertéstartók átmeneti támogatása

A  sertéstartók részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének részletes feltételeit a 29/2020. (VI. 22.) AM rendeletet tartalmazza.

A  támogatási kérelem 2020. június 29. és július 12. között elektronikus úton nyújtható be.

A támogatás keretösszege 2 milliárd 750 millió forint.

A  támogatás összege legfeljebb a  mezőgazdasági ágazatban igénybe vehető 100.000 euró és a  39/2018. (XII. 13.) AM rendelet 14.  § (1)  bekezdés a), illetve b)  pontja alapján benyújtott (vagyis a de minimis szabályai szerint nyújtott állatjóléti támogatás, azaz a fény és a takarmányozáshoz ivóvíz minőségű víz biztosítása) támogatás iránti kérelemre a 2019. támogatási év egészére a Kincstár által megállapított támogatási összeg különbözete.

A  támogatás alapja a  sertéstartó által a mezőgazdasági csekély összegű támogatás szabályai szerint benyújtott sertés állatjóléti támogatás (39/2018. AM rendelet 14.  § (1)  bekezdés a), illetve b)  pont) alapján a 2019. támogatási év II. tárgynegyedévére benyújtott mezőgazdasági csekély összegű támogatás iránti kérelmében megjelölt, Kincstár által megállapított állategység, illetve a  Kincstár által a  kérelmező egyéni mezőgazdasági csekély összegű keretének kimerülése miatt elutasított állategység.

A támogatás mértéke a fény biztosítására vonatkozó feltételeket teljesítő állatlétszám után legfeljebb 5.165,38 forint, a takarmányozáshoz ivóvíz minőségű víz biztosítása feltételeket teljesítő állatlétszám után legfeljebb 9.035,96 forint állategységenként.

 

Baromfitartók átmeneti támogatása

A baromfitartók részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének részletes feltételeit a 29/2020. (VI. 22.) AM rendeletet tartalmazza.

A  támogatási kérelem 2020. június 29. és július 12. között elektronikus úton nyújtható be.

A támogatás keretösszege 3 milliárd forint.

A  támogatás összege legfeljebb a  mezőgazdasági ágazatban igénybe vehető 100.000 euró és a 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet 11. § (1) bekezdés a), illetve b) pontja alapján benyújtott (vagyis a de minimis szabályai szerint nyújtott állatjóléti támogatás, azaz a mechanikai sérülések megelőzése és a takarmányozáshoz ivóvíz minőségű víz biztosítása) támogatás iránti kérelemre a  2019/2020. támogatási év egészére a  Kincstár által megállapított támogatási összeg különbözete.

A  támogatás alapja a  baromfitartó által a mezőgazdasági csekély összegű támogatás szabályai szerint benyújtott baromfi állatjóléti támogatás (11/2019. AM rendelet 11.  § (1)  bekezdés a), illetve b)  pont) alapján a  2019/2020 támogatási év I. tárgynegyedévére benyújtott mezőgazdasági csekély összegű támogatás iránti kérelmében megjelölt, Kincstár által megállapított állategység, illetve a  Kincstár által a  kérelmező egyéni mezőgazdasági csekély összegű keretének kimerülése miatt elutasított állategység.

Az igénybe vehető támogatás összegét  baromfi fajtánként és jogcímenként a rendelt 1. számú melléklete tartalmazza.

 

Élelmiszerfeldolgozás

 Az élelmiszer feldolgozást végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének részletes feltételeit a 25/2020. (VI. 22.) AM rendeletet tartalmazza.

A támogatás keretösszege 8 milliárd forint.

A támogatási kérelem 2020. június 29. és július 12. között elektronikus úton nyújtható be.

Az  átmeneti támogatás alapja a  kérelmező támogatott tevékenysége keretében foglalkoztatottak száma. Ezt a  támogatott tevékenységből származó 2019.  évi árbevételének és a  2019.  évi teljes árbevételének hányadosa és a 2019. évben foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámának szorzata alapján kell meghatározni.

A támogatás mértéke – a  támogatás alapját képező állományba tartozó – foglalkoztatottanként legfeljebb 125 000 forint.

A támogatott élelmiszer-feldolgozási tevékenységek listáját a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

 

Egyes mezőgazdasági tevékenységet (anyajuhtartást, anyatehéntartást, tejhasznú tehéntartást, illetve zöldségnövény termesztést) végzők támogatása

Az egyes mezőgazdasági tevékenységet végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének részletes feltételeit a 27/2020. (VI. 22.) AM rendeletet tartalmazza.

A  támogatási kérelem 2020. július 13. és július 27. között elektronikus úton nyújtható be.

A támogatásigénylőnek vállalnia kell, hogy a támogatott tevékenységet legalább 2020. december 31-éig fenntartja.

 • Anyajuhtartás átmeneti támogatása

Az anyajuhtartás átmeneti támogatása igénybevételére az jogosult, aki a 2019.  évre az  egységes kérelme keretében benyújtott termeléshez kötött anyajuhtartás támogatás vonatkozásában jóváhagyó határozattal rendelkezik.

A támogatás keretösszege 1 milliárd forint.

A támogatás alapja a 2019. évi termeléshez kötött anyajuhtartás támogatás iránti kérelmére megállapított állatlétszám.

A  támogatás mértéke állategyedenként legfeljebb 1200 forint. 

 • Anyatehéntartás átmeneti támogatása

Az anyatehéntartás átmeneti támogatása igénybevételére az jogosult, aki a 2019.  évre az  egységes kérelme keretében benyújtott termeléshez kötött anyatehéntartás támogatás vonatkozásában jóváhagyó határozattal rendelkezik.

A támogatás keretösszege 1 milliárd forint.

A  támogatás alapja a 2019.  évi termeléshez kötött anyatehéntartás támogatás iránti kérelmére megállapított állatlétszám

A  támogatás mértéke állategyedenként legfeljebb 4000 forint.

 • Tejhasznú tehéntartás átmeneti támogatása

Tejhasznú tehéntartás átmeneti támogatása igénybevételére az jogosult, aki a 2019.  évre az  egységes kérelme keretében benyújtott termeléshez kötött tejhasznú tehéntartás támogatás vonatkozásában jóváhagyó határozattal rendelkezik.

A támogatás keretösszege 1 milliárd 800 millió forint.

A  támogatás alapja a  2019.  évi termeléshez kötött tejhasznú tehéntartás támogatás iránti kérelmére megállapított állatlétszám.

A  támogatás mértéke állategyedenként legfeljebb 8500 forint.

 • Zöldségnövény termesztés átmeneti támogatása

Zöldségnövény termesztés átmeneti támogatása igénybevételére az jogosult, aki a 2019.  évre az  egységes kérelme keretében benyújtott termeléshez kötött zöldségnövény támogatás vonatkozásában jóváhagyó határozattal rendelkezik, illetve a zöldségnövény termesztést fűthető növényházban végzi, vagy a zöldségnövény termesztésbe tartozó gombatermesztést gombaházban végzi.

A támogatás keretösszege 1 milliárd 200 millió forint.

Támogatott zöldségnövények listáját az 1. számú melléklet tartalmazza

 

Egyes kertészeti tevékenységek

Az egyes kertészeti tevékenységet végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének részletes feltételeit a 26/2020. (VI. 22.) AM rendeletet tartalmazza.

Az átmeneti támogatás keretösszege 1 milliárd 400 millió forint.

A  támogatási kérelem 2020. június 29. és július 12. között elektronikus úton nyújtható be.

Az  átmeneti támogatás mértéke – a  támogatás alapját képező állományba tartozó – foglalkoztatottanként legfeljebb 500 000 forint.

A támogatott tevékenységeket a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

 

Hal

A halgazdálkodási tevékenységet végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének részletes feltételeit a 30/2020. (VI. 22.) AM rendeletet tartalmazza.

Az átmeneti támogatás keretösszege 500 millió forint.

A  támogatási kérelem 2020. június 29. és július 12. között elektronikus úton nyújtható be.

Az  átmeneti támogatás mértéke – a  támogatás alapját képező állományba tartozó – foglalkoztatottanként legfeljebb 500 000 forint.

 

Ezen kívül átmeneti támogatás vehető igénybe a méhállományok megőrzéséhez (28/2020. AM rendelet), valamint támogatást igényelhetnek a tenyésztési programot végrehajtó lótenyésztők (31/2020 AM rendelet) is.

Megemelésre került a tenyésznyúl tenyésztésbe állításának támogatási keretösszege (150 millió forintra) és a fajlagos támogatása (tenyésznyulanként 3200 Ft) is. Az anyakecsketartás csekély összegű támogatása anyakecsként 8200 forintra nőtt.

 

Oláh Endre